Voda pro čtverec

V prosinci 2023 jsme se pozvali  obyvatele Prahy – Kobylis na neformálním setkání, na kterém jsme představili Ideovou studii –  posouzení možnosti využití srážkových vod z objektu stávajícího bytového domu v ulici Hrubého 4.

Studie posuzuje možnosti využití srážkových vod pro závlahy a údržby zatravněných městských pozemků ochlazujících zástavbu. Dále koncept snižuje objem odtoku do veřejné jednotné kanalizační sítě a zátěž nátoku do čistírny odpadních vod vhlavním městě Praze. Autorkou studie je autorizovaná projektantka vodohospodářských staveb Ing. Eva Sýkorová.

Prezentace z představení studie ke stažení v PDF

Odolné sousedství v Pražské EVVOluci

Poslední letošní číslo magazínu Pražská EVVOluce bylo věnováno tématu energií a klimatu. A my jsme do tohoto vydání přispěli velkým článkem, kde představujeme některé zajímavé výsledky našeho projektu Odolné sousedství.

Celé vydání si můžete stáhnout zde

 

Den Země 2022

52. ročník celosvětové kampaně letos pod heslem „Investujte do naší planety!

22. duben je jako „Den Země“ slaven od roku 1970. Je to celosvětová kampaň za myšlenky udržitelného života a ochrany životního prostředí. Tehdy se do kampaně zapojilo 20 milionů obyvatel USA. Za 20 let, v roce 1990, už svátek Země oslavovalo 200 milionů lidí ve 141 zemích světa.

V České republice je slaven od roku 1991. V roce 2000 se Den Země připomínal ve 184 zemích a v roce 2010 jejich počet vzrostl na 192. Původně Den Země připomínal studentská protiválečná hnutí. Převážně mladí lidé požadovali hlavně okamžitou odpověď na prokazatelné zhoršování životního prostředí. Později se kampaň zaměřila na odpady a recyklaci, využívání čisté energie a v poslední době na změnu klimatu.

Každý rok stanoví koordinátoři kampaně z Earth Day Network nové téma či motto. Letos je tímto mottem slogan „Investujte do naší planety!“. Touto investicí se myslí spoluúčast na vytváření zelené ekonomiky prostřednictvím změny paradigmatu, kterou lze přirovnat třeba k digitální revoluci konce minulého tisíciletí. Každý může investovat a každá investice se počítá. Každý z nás může být investorem jako spotřebitel, zákazník, občan nebo člen komunity. Omezené a kompromitované zdroje můžeme nahradit jen za cenu proměny našeho ekonomického myšlení. Pokud nás k tomu nedonutí pocit odpovědnosti, stane se tak brzy pod tlakem okolností.

Pár příkladů pro inspiraci jsme pro vás připravili.

 

Tyto a další tipy budete nacházet i na našich sociálních sítích pod hashtagem #investujtedoplanety.

Krásný Den Země!

 

I nadále čile komunikujeme s domácnostmi zapojenými do #KlimaNaDoma. Podívejte se i na “reportáž” z naší návštěvy Ondřejova.

 

Všechny tři tipy si můžete stáhnout jako PDF

Jak a čím měřit klima doma

Než začnete číst …

V tomto technicky zaměřeném článku se dočtete o tom, jak měřit teplotu a vlhkost vzduchu ve vašem obydlí. Možná si říkáte, že to je samozřejmá věc, kterou vlastně už děláte. Většina domácí teploměr má a všichni se na něj alespoň jednou za den kouknou. Proč z toho tedy dělat nějakou větší vědu? Důvod je jednoduchý – důsledně pravidelným měřením základních hodnot domácího mikroklimatu můžete o svém obydlí zjistit spoustu zajímavých věcí. Třeba kolik dní s prudkým sluncem a letními vedry postačí, aby se stěny ohřály na teplotu, která znatelně ohřívá vzduch bytu či domu i dlouho poté co slunce zapadne. Nebo kolik parných dní bez deště vysuší vzduch natolik, že začnete pociťovat menší nebo i větší potíže se suchým vzduchem spojené.  Dům či byt, přestože jsou to zdánlivě jen kusy cihel, panelů nebo kamenů také reagují na okolní prostředí, ohřívají se, vymrzají, vysoušejí se nebo naopak vlhnou. To vše pak ovlivňuje prostředí, ve kterém žijí jejich obyvatelé.

Počasí sice neporučíme, ale své obydlí můžeme přizpůsobit tak, aby se nám v něm žilo lépe v každém ročním období a můžeme ho svým způsobem proti rozmarům počasí ochránit. Každý takový krok však stojí nemalé úsilí a nakonec i peníze z rodinného rozpočtu. Každé zamýšlené úsilí do vylepšení obydlí je proto třeba dobře zvážit, aby přineslo co největší efekt. Jistě nemá smysl chránit před sluncem tu část domu či bytu, kde je dlouhodobě chladno, stejně tak není příliš rozumné instalovat zvlhčovač vzduchu do místností, kde i bez nich dostatečně vlhko. Musíme tedy vědět, kde a v čem máme slabé místo, kde a jak především zasáhnout.

Pravidelné měření mikroklimatu pomůže jeho obyvatelům poznat lépe své obydlí, zjistit jak reaguje na různé vnější podněty a přizpůsobit jej k lepšímu životu. Dlouhodobé údaje mohou napomoci i k lepšímu předvídání nákladů na topení nebo svépomocnému vyhodnocení efektu již provedených úsporných opatření. Pořízení a záznam potřebných hodnot dá trochu práce, ale ukážeme si, že většinu této dřiny je možné nechat na strojích.

Sledovat svůj dům a jeho okolí se prostě vyplatí. A v tomto článku se dočtete jak na to.

 

Teplota vzduchu je základ

Proč měřit teplotu vzduchu?

Tepelné podmínky zásadně ovlivňují subjektivní pohodu člověka, míru odpočinku i produktivitu práce. Nevhodně navržené domy se v parných dnech snadno přehřívají a v zimě je ohrožuje vlhkost a jejich vytápění je nákladné. Důležitá je závislost vnitřní teploty na venkovní a porovnání venkovní teploty v okolí obydlí s průměrnou teplotou v okolí. Teplota je prvním hlavním ukazatelem mikroklimatu. Pro pochopení souvislostí mezi vnitřním prostředím a okolními vlivy je třeba měřit teplotu uvnitř i vně obydlí.

Příklad z praxe:

Na nedávno zaskleném balkoně začaly chřadnout sem umístěné rostliny. Pomocí kombinovaného měřiče s datalogerem zjistili obyvatelé domácnosti, že v době, kdy nejsou v bytě přítomni a zasklení kvůli holubům zavírají, narůstá ve slunných dnech teplota na zaskleném balkoně krátkodobě až na 40°C. Proto dodatečně instalovali zastínění, které omezilo ohřívání balkonu přímým sluncem a upravili i režim domácnosti – zasklení nyní nechávají pootevřené.

 

Čím  měřit teplotu vzduchu?

V laboratorním měření se používají speciální kulové teploměry. Nám pro měření teploty postačí úplně pokojový obyčejný teploměr. Při použití digitálního teploměru bude odečet komfortnější. Digitální teploměry navíc mohou být vybaveny více čidly, které lze umístit do různých místností nebo ven. Použití takovéhoto přístroje má výhodu možnosti měření vnitřní a venkovní teploty současně.

Jak měřit teplotu vzduchu?


Teplota stěn ukáže, jak je horko vašemu domu

Proč měřit teplotu stěn?

Dopadající sluneční záření ohřívá nejen vzduch, ale také povrchy ulic i fasády domů. Ohřáté stěny domů pak vyzařují nahromaděné teplo ještě dlouho poté, co teplota vzduchu klesne. Při sérii horkých slunečných dní se ohřeje nejen vnější část domu, ale i stěny uvnitř. Ty pak fungují jako nechtěně zapnuté radiátory, které vytápějí obydlí v době, kdy o to nikdo nestojí a udržují déle nepříjemné horko. Pravidelným měřením teploty povrchů můžeme zjistit, jak dlouho trvá, než se dům pořádně ohřeje. I teplotu povrchů je vhodné měřit uvnitř i vně obydlí.

Příklad z praxe:

Terasa rodinného domu je v letních měsících vystavena přímému slunci. Jelikož jí obyvatelé domu využívají výhradně ve večerních hodinách, neměli potřebu jí zastiňovat. Měřením teploty stěn v místnosti přilehlé k terase zjistili, že slunce dopadající na terasu ohřeje stěny natolik, že jejich teplota ve večerních hodinách přesahuje teplotu okolního vzduchu. Přistoupili proto k osazení překryvného zastínění jako rychlého opatření pro dopadu přímého slunečního světla  na stěny.

 

Čím měřit teplotu stěn?

Ideálním přístrojem pro měření teploty povrchů je digitální bezkontaktní teploměr. Po namíření čidla na měřenou plochu ukáže displej přístroje po několika sekundách teplotu povrchu. Bezkontaktní teploměry je možné zakoupit v hobbymarketech a v obchodech s elektronikou. Pravidelné měření bohužel není možné (tak jako třeba u teploty a vlhkosti vzduchu) zautomatizovat. Získání hodnot tak vyžaduje trochu vaší discpiplíny.

Jak měřit teplotu stěn?

Vlhkost vzduchu – ani málo ani moc

Proč měřit vlhkost vzduchu?

Kromě správné a příjemné teploty v obydlí je třeba také udržovat správnou vlhkost. Suchý vzduch způsobí dráždění očí, pocity ucpaného nosu a další zdravotní komplikace. Příliš vysoká vlhkost vzduchu naopak vytváří prostředí pro růst plísní a může poškodit zařízení obydlí. Vlhkost vzduchu je ovlivňována konstrukcí domu, aktuálním počasím, vytápěním i větráním a samozřejmě řadou činností, které vykonáváme. Abychom udrželi vlhkost vzduchu v optimálním rozmezí mezi 40 a 60 %, je důležité mít o její hodnotě průběžný přehled.

Příklad z praxe:

Obyvatelé bytu občas pociťovali subjektivně suchý vzduch v obývacím pokoji. Pro zvýšení komfortu umístili na radiátor odpařovač, což vnímání suchého vzduchu zmírnilo. Pravidelným měřením vlhkosti vzduchu zjistili, že  použití odpařovače zvyšuje vlhkost zanedbatelně a hodnoty vlhkosti stále místy nedosahují ani minimální doporučené hodnoty.  Vzhledem k tomu, že vlhkost vzduchu postačilo zvýšit jen mírně, postačil k úpravě pouze relativně levný difuzér, který zapínají podle sledovaných hodnot vlhkosti.

 

Čím měřit vlhkost vzduchu?

Přístroj pro měření vzdušné vlhkosti se nazývá vlhkoměr. Samostatné vlhkoměry jsou na trhu téměř raritou. Častěji je vlhkoměr kombinován s teploměrem, funkci měření vlhkosti mají pak všechny domácí meteostanice.

Jak měřit vlhkost vzduchu?

Sledujte své mikroklima komplexně (a skoro bez práce)

Proč?

Jak je již z předchozích odstavců patrné, sledování domácího mikroklimatu obnáší měřit a zaznamenávat řadu údajů. Tyto údaje mají významně vyšší hodnotu, pokud jsou dlouhodobě nejen sledovány, ale i zaznamenávány. Ale ruku na srdce, kdo z nás si vzpomene, jestli bylo předevčírem vedro nebo jestli pršelo? O tom, kolik bylo stupňů nebo jak silný ten déšť byl, ani nemluvíme.

Čím?

Těm, kdo to s pozorováním a následným zlepšováním domácího klimatu myslí opravdu vážně, mohou být nápomocné domácí meteostanice. Tyto přístroje neúnavně každých několik minut změří většinu důležitých hodnot prostředí jak venku tak uvnitř a přehledně je zobrazí na jednom displeji. Ty pokročilejší pak umí data ukládat buď ve své paměti nebo je publikují v jedné z bezplatně dostupných internetových služeb. O tom, jak je na tom vaše obydlí se pak můžete přesvědčit odkudkoliv, kde se k internetu připojíte. Archiv naměřených dat pak může posloužit třeba k vyhodnocení topné sezony a snadno zjistíte, zda milé překvapení v podobě nižšího účtu za topení způsobila vaše šetrnost nebo jen mírnější zima. Možností využití je mnoho. V poslední infografice představujeme několik reálně vyzkoušených meteostanic, které máme rozmístěné jak v Praze, tak i v dalších městech. A jen tak mimochodem – nejsou vůbec tak drahé, jak se může na první pohled zdát. Jejich cena začíná  okolo 4 tisíc Kč.

 

Máte vlastní meteostanici připojenou na internet nebo se chystáte si jí pořídit?

Přidejte jí do KlimaCloudu! Vámi naměřená data mohou být vám i ostatním užitečnější než si myslíte.

 


 

Zpracovali: Miroslav Lupač, David Kunssberger


Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha, který podpořilo Hlavní město Praha.

   

Soubor map pražských památných a významných stromů

Ve spolupráci s webem Pražské stromy jsme vydali unikátní mapový soubor – pět aktualizovaných tištěných map památných a významných stromů v hlavním městě.

Území Prahy je rozděleno na 4 části, samostatně je popsáno centrum města.

Mapy souboru mají v rozloženém stavu formát A1, část centrum je pak ve formátu A3. Mapy zobrazují na dvě stovky památných stromů Prahy a dále též přes stovku stromů významných, tedy takových, které jsou spojeny s nějakou historickou událostí nebo slavnou osobností.

Mapa může posloužit jako námět pro plánování výletů do pražské přírody. Její nespornou výhodou je, že zachycuje památné a významné stromy na celém území hlavního města.

Vydejte se třeba k památnému dubu, který jste mohli vidět v pohádkovém filmu Třetí princ, poznejte strom, v jehož stínu vedli své státnické rozhovory Antonín Švehla s prezidentem Masarykem, zavítejte k hrušni, jejíž plody ochutnával spisovatel Jan Neruda nebo si užijte vůni květů některé z lip vysazených u příležitosti vzniku samostatné Československé republiky.  

Mapa obsahuje také základní prvky turistické vrstvy, které jsou, včetně samotného základu, potlačeny tak, aby výrazně vyniklo hlavní téma mapy. Díky rozdělení území města do čtyř částí, jsou mapy zpracovány v podrobném měřítku  1: 20 000 resp 1:22 000 část centrum.

Mapový soubor si u nás mohou zájemci po předchozí dohodě na e-mailu info@koniklec.cz vyzvednout vyzvednout a část nákladu nabídneme informačním střediskům městských částí, pražským ekocentrům a také  informačnímu centru Klubu českých turistů.

Mapa poslouží nejen obyvatelům nebo návštěvníkům Prahy, ale je možné jí využít i jako pomůcku při nejrůznějších výukových programech. Když už jsme u nich – jeden z nich jsme vytvořili ve spolupráci Ekocentrem Koniklec. Najdete jej zde https://koniklec.cz/vyukovy-program-muj-strom-a-jeho-pribeh/.

Prohlédněte si mapy v plné velikosti

 

Knihovní záznamy souboru map

 • Mapa památných a významných stromů Prahy : centrum. — Měřítko 1:15 000. — Praha : Agentura Koniklec, o.p.s., 2019
  ISBN 978-80-907277-4-8 (v mapě neuvedeno ; složeno)
 • Mapa památných a významných stromů Prahy : jihozápad. — Měřítko 1:20 000. — Praha : Agentura Koniklec, o.p.s., 2019
  ISBN 978-80-907277-5-5 (v mapě neuvedeno ; složeno)
 • Mapa památných a významných stromů Prahy : jihovýchod. — Měřítko 1:20 000. — Praha : Agentura Koniklec, o.p.s., 2019
  ISBN 978-80-907277-6-2 (v mapě neuvedeno ; složeno)
 • Mapa památných a významných stromů Prahy : severozápad. — Měřítko 1:20 000. — Praha : Agentura Koniklec, o.p.s., 2019
  ISBN 978-80-907277-7-9 (v mapě neuvedeno ; složeno)
 • Mapa památných a významných stromů Prahy : severovýchod. — Měřítko 1:20 000. — Praha : Agentura Koniklec, o.p.s., 2019
  ISBN 978-80-907277-8-6 (v mapě neuvedeno ; složeno)

Shrnutí kampaně #KlimaNaDoma

Neradi čtete úřednickým slangem psané závěrečné zprávy o projektech? My také ne. A ještě méně rádi je píšeme :-). Z naší loňské kampaně #KlimaNaDoma máme opravdu radost. Ne vše probíhalo hladce a podle našich představ, ale nakonec se vše povedlo alespoň tak, jak mělo. Výsledky nám přinesly spoustu zajímavých poznatků a alespoň o některé z nich se chceme podělit v tomto článku. A budeme i trochu děkovat.

Pro koho to bylo?

Kampaň byla pro lidi, kteří bydlí zejména na území hlavního města Prahy. V kampani jsme chtěli posbírat co nejvíce dat o tom, jak se naše obydlí vyrovnávají s letními vedry. Nedělali jsme to jen tak pro zábavu – z nashromážděných údajů můžeme leccos vyčíst a poradit, jak se letním vedrům účinně a přitom nenáročně bránit. Protože tohle byl úplný začátek naší snahy zapojit jednotlivce to adaptace na změnu klimatu, bylo naše počínání také vedeno snahou připoutat pozornost. K smysluplným změnám jednání potřebujeme objektivní data. Chtěli jsme, aby si je každý zkusil opatřit.

První dík #KlimaNaDoma patří všem zapojeným domácnostem. Bylo jich dohromady 38 a poslaly nám celkem 608 měření.

A co jste naměřili?

Měření probíhalo v červenci až září 2019. Vybrané červencové charakteristiky zde shrnujeme:


Teploměry účastníků kampaně zaznamenaly jako nejteplejší den prvního měsíce prázdnin 25. červenec 2019 s průměrnou venkovní teplotou 30,1 °C. V hodinách, kdy byla měření zaznamenávána bylo v Praze naměřeno dokonce ještě o něco víc. V některých domácnostech ale provedli měření až v pozdějších hodinách a tak je náš průměr z 38 domácností přeci jen pár stupňů níže než pražská maxima.

Takže druhý dík #KlimaNaDoma všem statečným, kteří ani v nepříjemném vedru nezapomněli poslat svá měření.

Lidé se v létě pěkně pekli a co domy?

Asi znáte ten pocit jaké to je, stoupnout bosou nohou na rozpálený asfalt. A sáhli jste si na stěnu domu, na který několik hodin svítí ostré letní slunce? I domy se umí pěkně ohřát. Nejdříve zvenku a pak i uvnitř. Jak moc se pokusilo 10 účastníků změřit. Skoro jsme litovali, že jsme nemohli zapůjčit více bezkontaktních teploměrů – v loňském červenci by našly využití.

A třetí dík #KlimaNaDoma patří právě těm, kteří věnovali svůj čas k převzetí a vrácení bezkontaktního teploměru a měření jedné hodnoty navíc. Moc nám to pomohlo.

Pražákům není HEJ ani v zateplených domech

Říká se, že dobře provedené zateplení domu pomůže nejen od zimy, ale i od vedra. Prostě, že v zatepleném baráku je dobře. Souhlasíme, ale je tu jedno ALE. Když se do nezastíněného domu opře slunce svojí silou, žádné zateplení nepomůže. Během několika dnů se i zateplené stěny prohřejí tak, že fungují jako radiátory. V bytě pak udržují pořádné vedro ještě dlouho poté, co slunce zajde a vzduch venku se alespoň maličko ochladí.

Čtvrtý dík #KlimaNaDoma proto patří jedné účastnici žijící v posledním patře (zatepleného) paneláku, která poctivě zaznamenávala, jaké vedro doma má. Jak jí asi bylo je na spodním grafu.

Čísla pro horní graf jsme si změřili sami – zateplený cihlový dům, kterému navíc pomáhá bohatá vzrostlá zeleň v jeho okolí na tom byl o hodně lépe. 

Dřinu strojům aneb meteostanice v akci

V ranním shonu před odchodem do práce nebo u večerního programu s rodinou se snadno zapomene na změření venkovních a vnitřních teplot nebo vlhkosti. A proč vedrem sužovanou hlavu zaměstnávat ještě dalším úkolem? Dřinu strojům! Malé domácí meteostanice měří potřebné hodnoty samy a téměř nikdy nezapomenou. V tichosti, každých pár minut zjistí, jak je a ty chytřejší se o svá zjištění podělí prostřednictvím internetu. Jednu takovou jsme si pořídili a majitele tří dalších jsme poprosili, aby se s námi o svá měření podělili.

Takže pátý dík #KlimaNaDoma patří všem majitelům meteostanic, kteří nám svá data poskytli. Umožnili nám třeba zjistit, jak je to se vztahem teploty a vlhkosti v domech. Ještě, že se koncem července udělalo trochu “ošklivo”. Jinak bychom se asi upekli a usušili.

 

Vývoj relativní vlhkosti vzduchu v interiéru

V posledních letech nás v létě trápí nejen extrémní teplo a sucho, ale také to, že oba vlivy působí v dlouhých mnohadenních obdobích bez přestávky. Kvalita života uvnitř budov pak rapidně klesá. Všimněme si poklesu vzdušné vlhkosti ve dnech bez srážek s narůstající teplotou. Relativní vlhkost se dostává hluboko pod doporučenou minimální úroveň 40 %. V kombinaci s vedrem tak trpí naše dýchací ústrojí a je značně náchylnější k infekcím. Takový stav nepotěší ani alergiky. Až s příchodem deštivějších dnů se situace zlepšila.


Jen aby ty domácí stanice byly dost přesné

Na to, abychom přesně analyzovali rozdíl mezi naměřenými hodnotami, máme celkem málo dat. Hodnoty naměřené zapojenými meteostanicemi byly obecně vyšší. Pravděpodobně je to způsobeno volbou jejich umístění na budovách. Ale důležité je, že časové řady amatérského i profesionálního měření mají stejný průběh. Umístění stanice je totiž možné v budoucnu lépe sladit s metodikou meteorologického pozorování. Chtěli bychom podporovat jednotlivce i města a obce v pořizování vlastních meteostanic, hlavně takových, které je možné připojit k internetu a data z nich sdílet.

 

Co s tím budeme dělat?

O naší kampani jsme napsali docela velký článek v Pražské EVVOluci, mluvili o ní v rozhlase a i jinde. Všechno, včetně webovek jsme pro jistotu shrnuli do letáčku, který je ke stažení v PDF.

 

Ještě jeden tip: Nenechte si ujít článek Jak jsme hledali AO (vyjde brzy)

 

A poslední díky na této stránce

Naše poděkování samozřejmě patří i donorům projektu. Aby platilo, musíme na chvilku zvážnět.

Projekt byl podpořen hlavním městem Praha. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska donorů.

                   

Stezkami Barrandienu 3

S blížícím se koncem roku přichází na svět již třetí díl našeho oblíbeného průvodce Stezkami Barrandienu.

Přijměte naše pozvání do trochu tajemné a magické krajiny kolem Křivoklátu. Tento kout Barrandienu není možná tak známý, jako krajina v okolí Berouna, ale věřte, že vás svým půvabem chytí za srdíčko. Ve třetím díle průvodce jsme mysleli i na ty, kteří rádi poznávají svět z cyklistického sedla. Velká část tras je totiž vhodná jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Tak jako v minulém díle, i nyní máte možnost přehrát si na svém mobilu multimediální obsah, který jsme ke knížce připravili.

Průvodce si můžete prolistovat přímo zde.

Tištěnou podobu průvodce zatím nemáme, ale nabízíme jej i ke stažení ve formátu PDF, takže si jej můžete na výlet snadno vytisknout.

Takže, naviděnou na Křivoklátsku!

 

CoolOff

Na této stránce najdete užitečné rady a nápady, jak ve svém obydlí zdravěji a úsporněji přečkat zimu. Pokud máte jakékoli další otázky, obraťte se na některý z kontaktů CoolOff linky, rádi vám v krátké době odpovíme. Doporučujeme také naší publikaci věnovanou zdravému prostředí v obydlích – najdete jí zde.

CoolOff linka:

Co se zde postupně dočtete?

   • Správné hodnoty vnitřního prostředí v obytných prostorách. (18. listopadu)
   • Udělejte si rychlý zimní test Vašeho obydlí (test je zpracován v prostředí MS Excel), který si můžete stáhnout zde (20. listopadu)
   • Instalace měřiců hladiny CO2, teploty a vlhkosti dovnitř a tipy pro měření  (25. listopadu)

Letní část kampaně #KlimaNaDoma skončila

Letní část kampaně skončila

Začátkem léta jsme vyhlásili kampaň #KlimaNaDoma. Skupina prospektorů měřila a sledovala pomocí jednoduchých pomůcek dopady letních veder na naše domovy. Souběžně jste spolu s námi hledali příklady různých prvků a opatření, která nás před vlivem městského tepelného ostrova chrání.

Kampaň byla založena na sběru dat od dobrovolně zapojených domácností na území hlavního města – zejména údajů o teplotě a vlhkosti vzduchu, jak uvnitř obydlí, tak venku, případně také o teplotě povrchů.

Takových domácností se v průběhu kampaně zapojilo 38. V průběhu léta provedli tito nadšenci více než 600 měření. Dobrovolníci si vzali pod drobnohled své příbytky a pravidelně měřili uvnitř i venku teplotu vzduchu, teplotu stěn i vlhkost vzduchu a hodnoty ukládali pomocí webových formulářů nebo mobilní aplikace.

Velmi nás potěšilo, že se do kampaně zapojily domácnosti žijící v různých typech obydlí. Můžeme tak srovnat činžovní domy, panelové domy i rodinné domky.

Abychom získali delší časovou řadu dat, instalovali jsme v jedné z domácností malou meteostanici, která průběžně měří vnější i vnitřní teplotu a vlhkost vzduchu a tyto hodnoty automaticky publikuje na internetu. Oslovili jsme i další vlastníky takovýchto meteostanic v Praze s žádostí o poskytnutí dat a získali tak průběžná data z dalších třech míst v hlavním městě.

Nejvyšší červencovou průměrnou teplotu zaznamenali naši prospektoři dne 25. července.

Data zpracováváme, abychom se s vámi mohli podělit o zjištění, jak pražské domy snášely letošní léto a jak se třeba na to příští můžeme lépe připravit. Zajímavým zjištěním může být třeba to, že i když je dům poměrně dobře zateplen, delší vlně veder neodolá a jeho stěny se vyhřejí natolik, že se vysoká teplota udržuje v interiéru i v nočních hodinách, kdy teplota vzduchu venku výrazně poklesne.

 

Všechna zjištění a z nich plynoucí doporučení budou postupně publikována zde.

 

Jak se domy vypořádávají s vedrem?

Zaslali jste nám celkem 16 příkladů přírodě blízkých i technických opatření na domech.

Nejčastějším způsobem byly různé varianty zelených fasád – od nesměle pnoucího se břečťanu na části nezatepleného panelového domu na pražském Chodově až po zcela zelenou fasádu vily na pomezí Strašnic a Vinohrad. Všechny zaslané tipy jsme zanesli do interaktivní mapy, kterou si můžete pohlédnout na https://www.koniklec.cz/klimamapa.

Ti, kteří se zúčastnili obou částí kampaně měli šanci získat užitečné pomocníky pro sledování klimatu doma. Cenou za první místo je malá domácí meteostanice Garni 117, která měří vnitřní a vnější teplotu, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak. Druhou cenou pak je bezkontaktní teploměr Solight , kterým je možné měřit teplotu stěn a vyhledat tak problematická místa obydlí – například tepelné mosty. Třetí cena nebyla udělena. Výherci byli uvědoměni e-mailem.

 

CoolOFF!

Jak říká lidová pranostika „Na svatého Martina kouřívá se z komína.“ Dnes přicházíme s poslední fází naší kampaně #KlimaNaDoma. Toto závěrečné „ochlazovací kolo“ přináší několik kroků, které spolu postupně podnikneme:

 • Vítězové, radujte se! Během 14 dnů zašleme odměny vítězným prospektorům.
 • Měření dalo dost práce a vyžadovalo disciplínu. Děkujeme za to všem prospektorům! Během 14 dnů zašleme všem prospektorům elektronický certifikát o účasti v kampani.
 • Na města dopadají změny klimatu i v zimě.

CoolOff linka:

 

Náš tip: S přicházející topnou sezónou se nám vrací téma udržování zdravého vnitřního prostředí domů. Naše publikace zde
Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings