Pomáháme lidem bez ohledu na věk, profesi či společenské postavení chránit životní prostředí.

Zaměřujeme se na vše pozitivní, poučné, zábavné a užitečné. To, co je „ekologické“, není jen zelené, ale hlavně pestré a přirozené. Přirozené jako příroda, s níž bychom neměli ztrácet kontakt. K tomu přispíváme naší prací pro malé i velké. Chceme být prospěšní vědě, výzkumu a vzdělávání, aby se „ekologii” lépe dařilo ve společenském klimatu. Klima se ostatně mění, a proto vymýšlíme, jak si s touto změnou poradit. Zajímají nás nové technologie a to, jak mohou pomoci životnímu prostředí a přátelům přírody.

obrázek - 7 malých kroků pro velkou dohodu – ochrana biodiverzity a ekosystémů

7 malých kroků pro velkou dohodu – ochrana biodiverzity a ekosystémů

Green Deal, neboli Zelená dohoda pro Evropu, je ambiciózní plán Evropské unie, jehož cílem je do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Jedním z klíčových pilířů Green Dealu je ochrana biodiverzity a ekosystémů, jelikož zdravé životní prostředí je nezbytné pro prosperitu… Více

7 malých kroků pro velkou dohodu – Udržitelná doprava

Zelená dohoda pro Evropu, ambiciózní plán Evropské unie na dosažení klimatické neutrality do roku 2050, klade velký důraz na transformaci dopravy. Cílem je snížit emise z dopravy a vytvořit udržitelnější a zdravější systém pro všechny. V tomto článku se podíváme… Více
obrázek - 7 malých kroků pro velkou dohodu – Udržitelná doprava

obrázek - Stromové vycházky pro žáky a studenty (2024)

Stromové vycházky pro žáky a studenty (2024)

  Víte kdo, kde a proč vysázel Stromořadí studentů? Poznali byste rádi jeden z největších stromů v Praze? Znáte nějaké hraniční stromy a jejich význam? Víte, kde v Praze roste téměř 200 let stará hrušeň a s jakým slavným jménem je spojována?… Více

Putování pražskými alejemi

Seznamte se s naší nejnovější publikací, ve které na 64 stranách přinášíme náš pohled na zajímavé pražské aleje. Na vlastní oči se můžete přesvědčit, že aleje jsou nejen krásné v každém ročním období, ale zároveň jsou nenahraditelné pro to, aby… Více
obrázek - Putování pražskými alejemi

obrázek - Zajímá vás neživá příroda?

Zajímá vás neživá příroda?

Agentura Koniklec, o. p. s. provedla v létě a na podzim 2021 pozorování na vybraných geologických lokalitách v Praze, aby zjistila, jaký (ne)zájem o ně Pražané a návštěvníci města mají a co je na ně přivádí. V Praze se nachází 93 maloplošných… Více

Vnitřní mikroklima obydlí

Změna klimatu se dotýká každého domu, bytu, kanceláře. Koncentrace CO2 roste ve venkovním prostředí, zesiluje vliv skleníkového efektu a způsobuje nárůst průměrné teploty i teplotních extrémů. Ve snaze snižovat tyto emise, zateplujeme domy, aby nepotřebovaly tolik… Více
obrázek - Vnitřní mikroklima obydlí

Vypravte se s námi za zkamenělinami

Vycházky za dávnými obyvateli pravěkých moří vede Štěpán Rak ml.

Od 12. října 2020 jsou vycházky opět pozastaveny.

Plánované a proběhlé exkurze

Edice

obrázek - Putování pražskými alejemi

Putování pražskými alejemi

Seznamte se s naší nejnovější publikací, ve které na 64 stranách přinášíme náš pohled na zajímavé pražské aleje. Na vlastní…

Více

obrázek - Průvodce klimaticky odolným, šetrným a zdravým bydlením

Průvodce klimaticky odolným, šetrným a zdravým bydlením

Elektronickou publikaci publikaci z ediční řady #KlimaNaDoma jsme vydali na konci roku 2020. Jejím autorem mladý architekt Libor…

Více

obrázek - Města a sídelní krajina v době změny klimatu

Města a sídelní krajina v době změny klimatu

Hlavním účelem a obsahem několika kapitol je srozumitelné shrnutí důsledků klimatické změny společně s aktuálním mezinárodním kontextem ochrany…

Více