Lidé v AK

Ředitel a statutární zástupce

Miroslav Lupač
Miroslav Lupač

(* 1971) Zakladatel společnosti. Absolvoval Akademické gymnázium v Praze se specializací na IT. V letech 1989 – 1994 studoval všeobecné lékařství. Studium přerušil a zvolil si cestu profesionálního pracovníka v neziskovém sektoru. Od roku 1999 působí jako poradce v ochraně životního prostředí, spolupracuje s / byl zaměstnancem MŽP ČR i MŠMT ČR, pracoval pro mezinárodní organizace, je spoluautorem několika vládních dokumentů a aktivně se účastní výzkumu v oblasti environmentálního vzdělávání a udržitelného rozvoje.

 Životopis (aktualizace 2021)

Správní rada

předseda
David Kunssberger

(* 1969) Analytik a ekonom se zaměřením na informační technologie. Je odborným pracovníkem ve státní správě životního prostředí. Zabývá se environmentálním poradenstvím, on-line aplikacemi a sociálními sítěmi a je správcem několika webů.

členové
Michal Kulík
Karolína Pondělíčková

Dozorčí rada

předsedkyně
Irena Strnadová

členky
Dagmar Koucká
Jana Stibralová