Výukový program Můj strom a jeho příběh

7. 11. 2018

 • Program je určen dětem ve věkovém rozmezí 2. – 5. třídy ZŠ, jeho hlavním cílem je zlepšení vztahu dětí a mládeže k místu, kde žijí, k přírodě v nejbližším okolí, a posílení znalostí o přírodě a dovedností pro jejich zkoumání. Program se odehrává obvykle v okolí vybraného významného nebo památného stromu – nejčastěji sady, parky, lesoparky.  Program je koncipován jako terénní, tedy určený pro realizaci mimo třídu. Jeho délka je přibližně 3 hodiny (180 minut) s tím, že pro mladší žáky je v metodice programu doporučeno úměrné zkrácení.

Program je zaměřen na:

 • určování druhu stromu
 • měření základních parametrů stromu (výška, obvod kmene a podobně)
 • rozvíjení senzitivity (smyslové vnímání)
 • zaměření stromu v terénu
 • seznámení se s příběhem stromu (historických, kulturních a dalších souvislostí)
 • výtvarný prvek („namaluj svůj strom“)

 Součástí výukového programu jsou tyto materiály:

 • Metodika výukového programu Můj strom a jeho příběh
 • Pomůcky k výukovému programu
 • Pracovní list a další materiály k výukovému programu
 • Pracovní list v elektronické podobě
 • Doplňkové výukové materiály (zejména kartičky listů a jehličí, keltský stromový kalendář)
 • Desková hra Vypěstuj strom & Život stromu – hrací deska a návod v elektronické podobě určená ke svépomocnému vytištění).
 • Seznámení se stromy – můj strom, jak se strom živí
 • Život stromu – jak stromy rostou, jak se mění během ročních období, jak určujeme jejich stáří
 • Druhy stromů – vlastnosti různých druhů, keltský stromový kalendář, stromové skrývačky
 • Symbolika stromů a lesa – staré legendy o stromech, strom jako symbol
  • Metodický podklad k práci s doplňujícími výukovými materiály pro učitele
  • Hry v přírodě s tématikou stromů

Soubor ke stažení obsahuje výše uvedené materiály. Desková hra je k dispozici ke stažení samostatně. Použití zde uvedených podkladů je volné, pod podmínkou uvedení zdroje. Realizaci výukového programu ve škole si můžete objednat u Ekocentra Koniklec.


Projekt  podpořilo grantem Hlavním město Praha.