Výukový program Dovolená u Radotínského moře

11. 12. 2018

Výukový program je určen pro 2. stupeň základních škol. Předpokládá se zejména využití 9. ročníky, které probírají odpovídající učivo. Program je ale vhodný i pro nižší ročníky 2. stupně jako úvod do věd o Zemi a neživé přírodě. Proto byl také pilotován v obou těchto věkových skupinách.

Záměrem programu „Dovolená u Radotínského moře“ je poznání geologie a paleontologie Radotína v kontextu geologického času a vyzkoušení práce paleontologa. Žáci se také dozví o těžbě místních hornin a jejich využití. Byla zpracována metodika založená na 4 specifických cílech odpovídajících záměru. Délka programu je 180 minut a je situován do Údolí Šachetského potoka a Černé rokle (lokalita „V sudech“) u Kosoře. Program vznikl na základě dvou existujících programů a bylo zvoleno místo nejlépe odpovídající záměru. Program se skládá z 8 částí:

  • Úvodní motivace
  • Minerál vs. hornina
  • Ochrana přírody a krajiny
  • Geologický čas
  • Černá rokle – stratigrafie, vrstvy, sběr zkamenělin, těžba hornin
  • Sudy – paleontologie, rekonstrukce prostředí
  • Shrnutí nálezů, paleoekologie
  • Závěrečné vyhodnocení

Soubor ke stažení obsahuje Metodiku výukového programu, teoretický odborný podklad pro učitele, pracovní listy do terénu, pracovní listy do hodiny a řešení pracovních listů. Použití zde uvedených podkladů je volné, pod podmínkou uvedení zdroje. Realizaci výukového programu ve škole si můžete objednat u Ekocentra Koniklec.


Projekt  podpořilo grantem Hlavním město Praha.