Systém environmentální asistence SENAS se mění na poradme.se

13. 9. 2014

Dne 1. září jsme zahájili projekt poradme.se – komunitně orientované distanční environmentální poradenství. 

Projekt poradme.se je inovativní nástroj pro distanční environmentálního poradenství veřejnosti vybudovaný na principu nových médií. Poradme.se navazuje na oblíbený poradenský systém SENAS a otevírá novou dimenzi poradenství, protože jednak přináší kvalitní a aktuální obsah a jednak umožňuje jeho důvěryhodnost zásadně podpořit sdílením zkušeností v komunitách uživatelů. Poradme.se využívá potenciálu sociálních sítí. Projekt využívá  výsledky aktuálních výzkumů bariér při využívání služeb environmentální poradenství a osvěty veřejností.

Projekt budeme realizovat v následujících 18 měsících. V první fázi vznikne technické řešení, v návaznosti na něj bude aktualizován odborný obsah a spuštěna propagační kampaň na internetu, zejména pak sociálních sítích. Uživatel poradme.se získá nejen kompetentní radu pro řešení svého problému, ale bude moci sdílet své zkušenosti s ostatními uživateli.

O vývoji projektu a novinkách se dozvíte na webových stránkách Agentury Koniklec, na facebookovém profilu projektu nebo na projektovém blogu.

Portál samotný bude k dispozici v první polovině roku 2015 na stránce www.poradme.se

 

Projekt byl podpořen  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.eeagrants.cz   www.fondnno.cz