Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

Konsorcium ve složení BEZK, z. s.,  Agentura Koniklec, o. p. s. , SEVER, o. p. s. provedlo v roce 2015 tuto analýzu na základě veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Výzkum ukázal, že ve sledovaném období 2008 až 2015 došlo jak k růstu výkonů EVVO, tak k růstu kapacit středisek,  a to prostorových i personálních. Na základě vyjádření středisek samotných i klientů lze usuzovat, že se zvyšuje i kvalita poskytovaných služeb. Výrazně se zvýšila kvalifikace odborných pracovníků středisek.

Analýza odpovídá na otázky, jak se změnil  rozsah  služeb středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a podmínky pro jejich poskytování mezi lety 2010 (s přesahem do roku 2008) a 2015 a zda a do jaké míry podpora z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) pomohla střediskům naplňovat jejich poslání, tj. poskytovat kvalitní vzdělávací služby. Kromě toho jsme navrhli základní indikátory kvality a kvantity služeb EVVO je efektivní ve střediscích sledovat a vykazovat. Analýza je doplněná geografickou částí (GIS).

Geografické pokrytí službami EVVO se v období 2008 až 2015 příliš nezměnilo, došlo spíše k zahuštění sítě a ke zkvalitnění služeb. Učitelé jsou nyní ochotnější cestovat na delší vzdálenost v případě několikadenních programů za kvalitním střediskem v kvalitním prostředí. V ČR zůstává několik „chronicky bílých míst“, kde nejsou služby EVVO dobře dostupné. Racionálním řešením není zvýšená institucionální nebo dokonce investiční podpora do těchto oblastí. Jde o území, kde chybí jak odborné zázemí, tak nejspíše i dostatečná poptávka po EVVO, která by oprávnila či iniciovala vznik střediska EVVO. Ochota učitelů dojíždět za kvalitními službami dobře vybavených středisek EVVO do sousedního regionu může být řešením.

Podpora z OP ŽP pomohla významným způsobem stabilizovat sektor EVVO a zvýšit atraktivitu jím poskytovaných služeb pro klienty.  To přispělo k tomu, že i přes faktické zastavení podpory EVVO z centrální úrovně v letech 2010 – 2013 nedošlo k prakticky žádnému poklesu kapacit v oblasti nabídky programů EVVO. Lze se domnívat, že zkvalitnění zázemí řady center přispělo k větší ochotě podporovat činnost těchto center ze strany krajů a obcí.

Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

Vzhledem k ukončení programovacího období a ukončení financování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), ale i podpory z tzv. EHP a Norských fondů, panuje mezi pracovníky středisek nejistota, co se týče dalšího vývoje, která se projevuje i jejich větší fluktuací. Služby EVVO vždy byly a i nadále budou z části závislé na externím financování a to nejen co se týče investičních záměrů, ale i provozu. Školy, které jsou nejčastějším klientem, nejsou schopny hradit celé náklady na realizaci programů. Situace se dále vyhrotila v době ekonomické krize, kdy se programů účastnily nekompletní třídy, protože pro řadu rodičů byl příspěvek na pobytový program mimo jejich finanční možnosti.

K podpoře služeb a činností EVVO z veřejných zdrojů bylo více výhrad, pracovníci středisek většinou doporučovali dílčí korekce systému, který by měl výrazněji odlišit v poskytnuté podpoře kvalitu odváděné práce (kromě odučených hodin byly zmíněny i odborné evaluace programů a certifikace středisek) a zaručit víceletý výhled.

Z provedené analýzy vyplývá, že nastavení podpory OP ŽP bylo z hlediska podpory vybudování infrastruktury pro EVVO a environmentální poradenství správné. Podpora měla  následující pozitivní dopady na sektor EVVO v ČR:

  • Vybudováním kvalitního zázemí dlouhodobě stabilizovala sektor pro poskytování služeb EVVO;
  • Pozitivně přispěla ke zvýšení kapacity poskytovaných služeb;
  • Nastavení podpory přispělo ke zkvalitnění nabízených služeb;
  • Zpřístupnila kvalitní služby EVVO na většině území ČR;
  • Přispěla k zatraktivnění činnosti center pro donory na úrovni krajů a obcí.
Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings