Představení Asistenta adaptačních roadmaps na konferenci GISPLAN 2018

15. 9. 2018

13. září se v Praze konala konference GIS v plánování měst a regionů, kterou uspořádala Česká asociace pro geografické informace a VŠ AMBIS, která také poskytla konferenční prostory. Za AK vystoupil ředitel Mirek Lupač s příspěvkem zaměřeným na hodnocení rizik souvisejících se změnou klimatu a plánování místních rámcových strategií prostřednictvím on-line aplikací. Podstatná část příspěvku byla věnována výzvě, kterou města v podobě změny klimatu čelí a specifické úloze prostorově orientovaných dat. Obrátil se na odborníky v auditoriu, jejichž profese je většinou předurčují k rolím v územním plánování a strategickém rozvoji měst, s apelem na integraci problematiky ZK do plánování tohoto rozvoje. Jako jeden z pomocných nástrojů pro tvorbu rámcových strategií (tzv. “Roadmaps”) k adaptaci sídel, představil M. Lupač druhou verzi “Asistenta adaptačních roadmaps”. Tento nástroj je průvodcem pro místní plánování napojeným na znalostní bázi a databázi opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Technické řešení má na starosti Agentura Koniklec, o. p. s., odbornou supervizi pak společnost Civitas per populi. Finanční podporu poskytlo Ministerstvo životního prostředí.

Náš tip: Prohlédněte si prezentace konferenčních příspěvků