Křest knížky Lípy republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

19. 11. 2018

Dne 4. 12. 2018 proběhl od 16:30 hodin křest naší nejnovější knížky Lípy republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Knížku jsme pokřtili v zasedacím sále Územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu.

Poděkování patří všem, kteří do knížky přispěli či se na ní podíleli, Ministerstvu kultury ČR za podporu vydání a Národnímu památkovému ústavu ÚOP střední Čechy za poskytnutí prostor pro křest.

Galerie ze křtu:

 

Pozvánka na křest – archiv