Větru, dešti a klimatu sice neporučíte, ale můžete na něj připravit svoje obydlí

20. 6. 2020

Rozšířený obsah letáku

Děkujeme za Váš zájem o rozšířený obsah letáku. V následujícím textu se můžete seznámit s podrobnostmi, na které v letáku nebylo dost místa. Číslování odstavců v textu odpovídá číslování v letáku.

Leták si můžete stáhnout zde

 


1 Izolace podlahové plochy (mezi suterénem a obytným patrem) snižuje tepelné ztráty konstrukce (podlahy) a tím snižuje spotřebu energie na vytápění objektu. Provedení izolace se odvíjí od prostorových možností (např. požadavek na minimální zvýšení podlahy s ohledem na dveře/francouzská okna a podobně). Je možné využít tenké vakuové izolace podlahy, přírodních kamenných vln, pěn a polystyrénů (šířka izolace 10–15 cm). To vše má velký vliv na cenu investice. Významný vliv na možnosti zateplení má památková ochrana. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla je min. 0,3 W/m2 K (pro pasivní domy), nezateplené podlahy mají hodnotu 0,8 – 1,5 W/m2 K. Dosahuje-li Váš dům doporučené hodnoty, není třeba opatření realizovat.

Za zateplení podlahy zaplatíte  1 600 – 2 000 Kč za 1 m2. Realizací zateplení  snížíte tepelné ztráty podlahou o 30 až 50 %.

1 Zateplení fasády má pozitivní vliv zejména na spotřebu energie na vytápění. Druhým benefitem je snížení pohlcení slunečního záření obálkou budovy během letních měsíců. Provedení izolace se odvíjí od tvaru objektu (např. členění objektu, lodžie, balkóny, okna, dveře/francouzská okna a podobně). Zároveň je možné využít velké množství izolačních materiálů (tloušťka izolace obvodových zdí: 15 – 30 cm). Celková tloušťka zdi a izolace by však neměla přesahovat 80 cm, proto je vhodné u starších domů využít vysoce účinné tenké izolace. Významný vliv na možnosti zateplení má památková ochrana. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla je min. 0,18 W/m2 K (pro pasivní domy), nezateplené stěny objektu mají hodnotu 0,8 – 1,3 W/m2 K. Dosahuje-li Váš dům doporučené hodnoty, není třeba opatření realizovat.

Za zateplení podlahy zaplatíte  2 000 – 3 000 Kč za 1 m2. Realizací zateplení  snížíte tepelné ztráty  o 60 až 80 %.

1 Zateplení střechy má pozitivní vliv zejména na spotřebu energie na vytápění. Druhým benefitem je snížení pohlcení slunečního záření střechou během letních měsíců. Problematické jsou střechy s velkým sklonem (nad 30°), neboť mají větší ochlazovanou plochu a není technicky možné dotěsnit jednotlivé detaily střechy a dochází ke vzniku tepelných mostů. Při rekonstrukci je nutné posoudit stávající stav konstrukce a navrhnout správné řešení Tloušťka izolace by měla být 35 – 40 cm, přičemž lze využít širokého spektra izolací a způsobu jejich ukládání (např. foukání a podobně). Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla je min. 0,18 W/m2 K (pro pasivní domy), nezateplené případně nedostatečně zateplené střechy objektu mají hodnotu 0,8 – 1,2 W/m2 K. Dosahuje-li Váš dům doporučené hodnoty, není třeba opatření realizovat.

Za zateplení podlahy zaplatíte  2 000 – 3 000 Kč za 1 m2. Realizací zateplení  snížíte tepelné ztráty  o 50 až 70 %. O tu samou hodnotu snížíte tepelný zisk konstrukce v letních měsících.

2 Zasklení balkonů a lodžií
Vhodné provedení zasklení balkónů, lodžie snižuje jak tepelné ztráty konstrukce budovy, tak tepelné zisky, neboť pomáhají zastavit během léta vysoce energetické sluneční záření. Na trhu existuje mnoho variant řešení používající různé materiály, je však vhodné využít ty, které efektivně pomáhají zastavit zmíněné sluneční záření, pomáhají při nepřízni počasí, proti hluku, prachu a exhalacím. Od použitého řešení je pak následně odvozena i cena. Vhodné je do balkónu/lodžie zakomponovat i vegetaci (např. dostatečně velké truhlíky umožňující růst okrasných květin, případně pnoucí i náročnější rostliny). Významný vliv na možnosti zasklení balkónů/lodžií má památková ochrana.

Za zasklení balkonu/lodžie zaplatíte   20 000 – 50 000 Kč (podle velikosti).  Realizací zasklení snížíte tepelné ztráty  v zimních měsících až o 10 %. O tu samou hodnotu snížíte tepelný zisk konstrukce v letních měsících. Doplňkovým benefitem opatření je znatelné zvýšení komfortu bydlení.

3 Izolační trojsklo na okna a dveře  má pozitivní vliv zejména na spotřebu energie na vytápění. Druhým benefitem je snížení pohlcení slunečního záření okny a dalšími předměty v interiéru během letních měsíců. Izolační trojsklo s inertním plynem („netečný“ plyn, který oknům dává lepší izolační vlastnosti než pouhý vzduch) má velmi dobré tepelně izolační parametry. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla je min. 0,8 W/m2 K (pro pasivní domy), starší ale i stávající jednoduchá/dvojitá/špaletová okna mají hodnotu 2,0 – 4 W/m2 K. Dosahuje-li Váš dům doporučené hodnoty, není třeba opatření realizovat. Vždy ale pozor na místní regulativ a památkovou ochranu, která může stanovovat, tvar a podobu oken. Ve většině případů se však vždy dá najít řešení, které umožňuje aplikaci kvalitního okna s dodržením všech požadavků na památkovou ochranu.

Za okna či dveře s izolačním trojsklem a inertním plynem zaplatíte   5 500 – 8 000 Kč za 1 m2 plochy okna. Výměnou oken snížíte tepelnou ztrátu okny tepelné ztráty  v zimních měsících o 40 – 60 %. Tepelný zisk konstrukce v letních měsících se sníží o 30 – 40 %.

4 Protisluneční fólie na okna a dveře nebo speciální protisluneční skla mají pozitivní vliv snížení pohlcení slunečního záření okny a dalšími předměty v interiéru během letních měsíců. Jednoduchá okna, okna s izolačními dvojskly mají absolutní intenzitu tepelného toku v rozmezí 400 – 700 W/m2 (jižně orientovaná), zatímco okna s kvalitní protisluneční ochranou dosahují hodnot okolo 200 W/m2. Solární propustnost je tak možné snížit až na hodnotu okolo 20 %. Zatím co v zimě, jsou tepelné zisky žádoucí, v letním období (zejména jižní a západní okna) nikoli, neboť budovu přehřívají. Využití fólií/speciálních skel se proto u pasivních domů mnohdy nedoporučuje z důvodů snížení tepelných zisků v zimě. Místo toho je kladen důraz na instalaci externích žaluzií/rolet/okenic/slunolamů, které v létě odstíní sluneční záření, v zimě ho však pustí okny dovnitř budovy.

Náklady na protisluneční fólie nebo speciální skla činí  500 – 2 000 Kč za 1 m2 plochy okna.  Tepelný zisk konstrukce v letních měsících se sníží o 30 – 50 %.

5 Zastínění (vnější rolety, žaluzie, slunolamy) snižuje tepelný zisk objektu přijímaný skrze okna, neboť umožňují odstínění přímého slunečního záření se zachováním požadavků na denní osvětlení místností. Oproti tomu existují i řešení, která propouštějí denní světlo do interiéru v malém množství. Zde ale vždy záleží na požadavcích majitelů. U pasivních stínících prvků je klíčovým prvkem člověk, který s nimi nakládá. Aktivní stínící prvky jsou pak automaticky ovládány a regulují odstínění slunečního záření v závislosti na předem přednastavených hodnotách a aktuálního počasí. Po započtení vlivu užívání se reálná účinnost snížení tepelné zátěže pohybuje v rozmezí 50 – 80 %. Trh poskytuje velké množství řešení s rozličnými způsoby zabudování (přímo na fasádu objektu, skrytě v rámci zateplovacího systému a podobně). Stínící prvky je vhodné aplikovat zejména na jižní a západní fasády. Vnitřní stínící prvky pak nejsou doporučovány, neboť dosahují velmi nízkých účinností stínění (5 – 25 %). Vždy ale pozor na místní regulativ a památkovou ochranu, která může aplikaci vnějších stínících prvků znemožnit. Jedinou možností, jak odstínit přímé sluneční záření tak mohou být vnitřní žaluzie případně jiné stínící prvky.

Náklady na zastínění se pohybují mezi   3 000  a 6 000 Kč za 1 m2 .  Tyto prvky sníží tepelnou zátěž v  letních měsících se sníží o 50 – 80 %.

 

6 Překryvné stínící prvky jsou doplňkovým opatřením vhodným zejména pro ochranu teras. Tyto prvky je možné instalovat svépomocně a na zimní sezonu je následně demontovat a uložit pro využití v příští letní sezoně.

Náklady na zastínění se pohybují mezi   500  a 2 000 Kč za 1 m2 .  Tyto prvky sníží tepelnou zátěž v  letních měsících se sníží až o 35 %.

 

Barva a odrazivost střechy – volbou velmi světlé barvy střechy lze docílit vysoké odrazivosti střechy, což má pozitivní vliv zejména na pohlcení slunečního záření střechou během letních měsíců. Zvýšená odrazivost světla, tedy i UV záření zvyšuje životnost střešních materiálů. Dalším benefitem je i vliv na mikroklima v okolí budovy, kdy správnou volbou barvy/odrazivosti může být docíleno i snížení teploty nad střechou objektu o 1 – 10 °C, neboť rozdíl v teplotě rozpálené střechy a střechy se speciálním povrhem a barvou se pohybuje v rozmezí 5 – 40 °C. Ve městech, kde střechy a jiné plochy pohlcují teplo a sluneční záření, je teplota oproti „venkovu“ v letních měsících řádově o několik °C vyšší. Povrchy, které absorbují teplo přes den, ho pak v noci vyzařují a vzduch se tím nestačí chladit. Tomu „bílé a studené“ střechy pomáhají zamezovat. Vždy ale pozor na místní regulativ, který může určovat jak sklon, tak materiál, i barevný odstín střechy.

Náklady na zastínění se pohybují mezi   500 až 700  Kč za 1 m2 . Takto lze docílit snížení teploty pod střechou o 1 až 10 °C.

 

7 Vegetační střechy a fasády 

Vertikální ozelenění fasád objektů umožňuje pěstovat pnoucí i náročnější rostliny. Systém má pozitivní vliv na pohlcení slunečního záření během letních měsíců, přičemž také pomocí evapotranspirace zlepšuje mikroklima v okolí budovy (ale i uvnitř), což následně vede ke snížení tepelného zisku budovy. Má poměrně vysokou schopnost zadržovat dešťovou vodu, přesto je dobré počítat s umělým zásobováním vodou a živinami. Většina systémů je navržena tak, aby přebytečná voda s živinami byla zachycena ve spodním zásobníku odkud je posléze rozváděna zpět k rostlinám. V zimě je pak většina rostlin bez listů a nebrání tak průchodu slunečního záření do objektu. Existuje velké množství systémů, nejčastěji je však na nosnou stěnu či zeď umístěna konstrukce, na kterou jsou pak dále umístěny nádoby s hlínou, plachty a plstě, které umožňují pnutí rostlin po fasádě.

Systém zelené střechy se skládá ze základní hydroizolace, na kterou je následně položeno vegetační souvrství (vodoakumulační fólie, textilie, drenážní a filtrační vrstvy a samotný substrát do které je zasazena vegetace). Ozelenění střechy má pozitivní vliv na pohlcení slunečního záření střechou během letních měsíců, přičemž také zlepšuje mikroklima v blízkém okolí střechy budovy (1 – 10 °C), což následně povede ke snížení tepelného zisku budovy. Více informací o zelených střechách můžete najít například na: http://www.opatreni-adaptace.cz/projects/intenzivni-zelena-strecha/

Náklady na zastínění se pohybují mezi   800 až 2 500  Kč za 1 m2 . Zelené prvky na střeše a fasádě mají řadu benefitů – mezi ně jistě patří zlepšení mikroklimatu v bezprostředním okolí budovy – snížení teploty v letních měsících až o 3 °C, snížení prašnosti. Zelené prvky působí i protihlukově a nezanedbatelný je i jejich estetický efekt.

 


 

Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha, který podpořilo Hlavní město Praha.