Indikátory zranitelnosti ČR vůči změně klimatu

9. 10. 2020

Česká informační agentura ŽP CENIA aktualizovala informační systém indikátorů zranitelnosti: https://issar.cenia.cz/#zranitelnost. Jedná se o rámec sledovaných jevů, ke kterým jsou postupně doplňovány časové řady. Indikátory popisují vývoj dopadů souvisejících s jednotlivými klimatickými hrozbami (povodně, sucho, extrémní teploty a další). Data jsou využitelná zejména odbornou veřejností.