Zdravé a nezdravé budovy

31. 12. 2018

Tato knížka seznamuje veřejnost s problematikou syndromu nezdravých budov (Sick Building Syndrome, SBS). První vydání se soustřeďuje na prevenci a jednodušší možnosti řešení důsledků nevhodných zásahů a úprav ovlivňujících kvalitu vnitřního prostředí. Autoři informují o možnostech, jak orientačně posoudit stav vnitřního klimatu budovy dostupnými a ne- náročnými metodami, jak měřit hodnoty klíčových ukazatelů také svépomocí, případně kde a za jakých podmínek získat odbornou pomoc. Dále publikace doporučuje základní postupy, jak vzniku SBS v rizikových obydlích předcházet, případně jaká finančně dostupná opatření lze využít. Publikaci, doufejme, ocení široká veřejnost, zejména rodiny s dětmi, ale také např. stavebníci, školy a provozovatelé veřejných budov. Obsah brožury odráží zkušenosti autorů s praktickým řešením konkrétních problémů za dobu posledních 15 let.