Zdravá a úsporná domácnost

30. 6. 2019

Tento letáček, který můžete použít jako propagační plakát, doplňuje naší publikaci „Zdravé a nezdravé budovy“. Úspory energie vždy nemusí (ale mohou!) jít ruku v ruce se zachováním kvalitního vnitřního prostředí našich domácností. Publikace, letáček a podrobné texty na webu tvoří navzájem propojený obsah pro základní orientaci i podrobnější pochopení tohoto tématu.

Výsledný formát plakátu je A3.