Zastínění ulic měst stromy lze hodnotit také pomocí Google Street View

22. 7. 2020

Pracoviště Senseable City Laboratory na Massachusetts Institute of Technology vyvinulo výzkumný projekt Treepedia. Kombinací GIS dat o uliční síti měst a obrazů z Google Street View lze vypočítat “Green View Index”. Jedná se o míru zastínění domů a ulic stromy. Protože jsou na rozdíl od podobných metod data získávána z GSV a nikoliv ze satelitních snímků, odpovídá výsledek daleko více perspektivě lidského pohledu. Na stránkách projektu http://senseable.mit.edu/treepedia/cities/sacramento je k vidění srovnání řady měst z celého světa. Nejzajímavější je asi možnost stáhnout si připravený vývojářský balíček pro Python. Pak stačí získat Google API klíč pro vývoj aplikace v Google Cloud Platform a rozjet s IT/GIS pracovištěm vašeho města vlastní výpočet.