Za trilobity k Radotínu

1. 11. 2018

Pátá ze série geologicko-paleontologických exkurzí pražským Barrandienem.

Exkurze vede po dně silurského i devonského moře a navštívíme tři významné lokality: Ortocerový lůmek, Černou rokli Sudy u Kosoře

Sraz: 10. listopadu 2018, v 10:00 hodin u zastávky autobusu č. 120 nedaleko nádraží Praha – Radotín

Skvělého počasí a poslední letošní příležitosti vyrazit za zkamenělinami využilo rekordních 73 zájemců. Nálezy zkamenělin na této exkurzi byly ukázkové. Na některé z nich se můžete podívat v naší minigalerii.

 

#barrandienpraha


Geologické vycházky a exkurze podporuje Hlavní město Praha.