Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí

10. 11. 2016

Od března do září roku 2016 jsme se ve spolupráci s dendrologem Alešem Rudlem pilně věnovali projektu Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí. Tento projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Vytýčené cíle byly velké a termín na dokončení projektu lze označit jako šibeniční – za pouhých 7 měsíců měly vzniknout nové webové stránky o pražských stromech, obsáhlá odborná publikace, propagační materiály a také nás čekalo několik akcí pro odbornou i laickou veřejnost.

A jak se nám to vše povedlo?

Web Pražské stromy  zahrnující databázi památných i významných stromů v hlavním městě spatřil světlo virtuálního světa na přelomu května a června 2016. Nezapomněli jsme ani na interaktivní orientační mapu stromů.  Každý památný i významný strom má na webu důstojný prostor – vlastní záznam doplněný fotogalerií. Zde můžeme říct, že se dílo podařilo, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost stránek Pražské stromy, která k datu ukončení projektu (září 2016) dosahovala více než 9,5 tisíce unikátních návštěvníků.

Hlavním výstupem projektu byla metodická knížka Významné stromy – živá historie našich obcí a měst, věnující se tématu významných stromů.  Ta charakterizovala významné stromy, včetně jejich možné ochrany. Vysvětlila též rozdíly mezi jednotlivými formami ochrany dřevin. V dalších kapitolách se publikace věnuje návodu na vyhledávání významných stromů. Důležitým krokem k uvědomění si hodnoty těchto dřevin je jejich prezentace. Tou se zabývá kapitola týkající se označení významných stromů a kapitola věnující se přínosu pozoruhodných dřevin v rámci cestovního ruchu v obcích a městech. U významných stromů je důležitá jejich dlouhověkost a trvalost na místě. Proto jsme nezapomněli ani na kapitolu týkající se správné výsadby stromů a o následné péči o ně. Další z kapitol se věnuje využití tématu významných stromů v EVVO. Kapitola obsahuje praktické příklady prověřených aktivit využitelných pro EVP. Pro inspiraci byly představeny i příklady dobré praxe zaměřené na stromy. V závěru publikace jsou i vybrané konkrétní příklady významných stromů na území Prahy. Text doplňuje bohatý fotografický doprovod, čímž získává publikace na atraktivitě. Protože publikace má být inspirací pro všechny regiony České republiky, jsou konkrétní příklady, jako je způsob označení významných stromů, zachycen na fotografiích z celé republiky. Tím je zajištěna vyváženost a jedinečnost celé metodiky. Kniha byla slavnostně pokřtěna na setkání s veřejností a zástupci veřejné správy, které se konalo v září 2016 ve Viničním domku v Praze – Modřanech. Z tisícového nákladu knížky v současné době již mnoho nezbývá, nicméně vážní zájemci o ní si mohou napsat zde. Můžete si jí také přečíst přímo na této stránce.

 


Projekt nezapomněl ani na ty, pro které jsou stromy cílem výletů a procházek. Zájemcům o poznávání stromů přímo v terénu  je určena turistická Mapa památných a významných stromů Prahy.  Mapa zahrnuje celé území hlavního města a tak není divu, že i při trochu “stísněném” měřítku 1:38 000 jí lze rozložit na formát A1 .  Mapa je jedinečná svým rozsahem – obsahuje totiž nejen vyhlášené památné stromy, ale i dřeviny evidované v databázi významných stromů Prahy. Velký důraz jme kladli na textovou část mapy a tak se i v mapě lze o každém zaneseném stromu dočíst alespoň základní informace. Mapové dílo udělalo radost řadě škol, neziskových organizací, návštěvníkům turistických informačních center, infocentra Klubu českých turistů a na řadě dalších míst. Ačkoli jsme mapu vydali ve velkorysém nákladu 4 000 ks, je její náklad téměř rozebrán.

Abychom o značení stromů nepsali jen teoreticky, označili jsme na území Prahy 12 desítku stromů pomocí tabulek s QR kódy a NFC taggy. Každý, kdo má k dispozici chytrý telefon s datovým připojením si může nechat na displej zobrazit obsáhlé informace o označeném stromu. A proč zrovna Praha 12? Agentura Koniklec zde realizovala v minulých letech a i v roce 2016 aktivity týkající se významných stromů a toto téma je Prahou 12 vnímáno pozitivně.

Označení stromů však nebyla jediná akce, která měla lidi vytáhnout od počítačů a monitorů ven. Na letní měsíce jsme připravili pátrací kvíz Tajemství pražských stromů. Nedlouhá trasa vedla atraktivními částmi centra hlavního města. 8 zastavení u u vybraných stromů představovalo 8 otázek, ke kterým bylo nutno na místě zjistit dotazovanou informaci či vyzkoušet svůj odhad. Cílem kvízu bylo představit zájemcům zajímavou trasu, která propojí pozoruhodné stromy v centru Prahy.  Kvíz lze využívat i nadále, i když bez možnosti získat odměnu za správné odpovědi. Zábavná procházka centrem Prahy, která ozřejmí některé ze zajímavostí, má tak dlouhodobé využití.

Těm, kteří se rádi dívají na svět objektivem fotoaparátu jsme vyšli vstříc fotografickou soutěží. Ta měla za úkol přitáhnout pozornost veřejnosti ke stromům. Soutěž se těšila velikému zájmu. Celkem se do ní zapojilo 52 fotografů, kteří poslali dohromady 192 fotografií, což je číslo, které nás mile překvapilo.  Celá soutěž ukázala, že veřejnost má zájem o dřeviny a často se stávají jejich fotografickými “úlovky”. Souběžně s fotosoutěží byla veřejnost vyzvána i k zasílání námětů na rozšíření databáze významných stromů. Dohromady se sešlo 15 námětů a databáze byla rozšířena o 7 stromů.  O malou galerii vítězných snímků se rádi podělíme zde.

V září 2016 jsme uspořádali setkání s veřejností a pracovníky veřejné správy. To se konalo v reprezentativních prostorách MČ Prahy 12 – ve Viničním domku.  V úvodu setkání byl představen celý projekt. Účastníci setkání se seznámili s projektovými výstupy a nechyběla ani odborná část. V závěru semináře byla pokřtěna kniha Významné stromy – živá historie našich obcí a měst.  Křtu se mimo autora knihy a ředitele Agentury Koniklec zúčastnila radní pro životní prostředí MHMP RNDr. Jana Plamínková a radní MČ Prahy 12 Milan Maruštík. Setkání bylo doplněno o terénní vycházku s praktickou demonstrací označení významných stromů pomocí QR kódů a NFC taggů. Program setkání byl opravdu nabitý a proto jsme připravili souhrn všech prezentací včetně videozáznamu na samostatné stránce.

Práce na projektu byla náročná, ale velmi povznášející. Velké díky za úspěch patří hlavnímu odbornému spolupracovníkovi Aleši Rudlovi, trpělivému grafikovi Petru Martinovskému, webdesignérce Veronice Petříkové a řadě dalších spolupracovníků. Nesmíme zapomenout ani na donory, kterými byli Program švýcarsko-české spolupráce, hlavní město Praha a Městská část Praha 12.

 

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings