Odborně-naučné video Karpatského rozvojového institutu

18. 4. 2021

S cílem zvýšit kapacity městských samospráv v oblasti změny klimatu a s ní souvisejících nových trendech v oblasti urbanismu a a územního plánování vytvořil  Karpatský rozvojový inštitút odborně-naučné video „Nové paradigmy rozvoja územia mesta v kontexte zmeny klímy“.

Video poukazuje na dopady změny klimatu na slovenská města a na potřebu změny paradigmatu v územním rozvoji, urbanismu a architektuře pro přizpůsobení se slovenských měst měnícím se klimatickým podmínkám. Video je zpracované formou krátkých přednášek  specialistů  a expertů  z oblastí klimatologie, územního plánování, zelené infrastruktury a architektury.

Obsah videa (kliknutím na odrážku se otevře YouTube a video se začne přehrávat od příslušné části):
Odborné průvodní slovo Jozef Pecho (klimatolog), Martin Jerguš (urbanista)
Změna  v pohledu na zelenomodrou  infrastrukturu (Anna Dobrucká)
Změna v územním plánování (Zuzana Hudeková)
Změna v nastavení legislativy a motivačních nástrojích (Tomáš Guniš)
Změna v péči o zeleň (Zuzana Hudeková)
Změna v regulaci krajiny v okolí města (Tomáš Guniš)
Změna v udržitelné architektuře budov (Ľubica Šimkovicová)

Celé video si můžete přehrát také zde: