Úspěšná bilance dvouleté zakázky Poradenství pro obyvatele hlavního města

8. 1. 2014

Agentura Koniklec byla v letech 2012-2013 partnerem úspěšného projektu  Ekoporadny Praha.  Jednalo se o společnou aktivitu – konsorcium –  pražských ekologických poraden, který koordinovala 01/71 ZO ČSOP  a financoval  prostřednictvím dvouleté veřejné zakázky Magistrát hlavního města Prahy.

Konsorcium pražských  ekoporaden uspělo v této zakázce již v druhém dvouletém období. Díky projektu byla vytvořena nová  základna pro environmentální poradenství v Praze s využitím všech jeho forem a nástrojů. Tato síť,  která v Praze až do nedávna neměla obdoby, je nyní jednou z nejpevnějších struktur založených na  spolupráci v oblasti neziskového environmentálního poradenství pro veřejnost v ČR.

Celé  společenství bylo založeno na myšlence maximálně efektivního využití podpory do zcela konkrétně  definovaného a jasně oceněného množství poradenských aktivit.

Všechny v článku zmiňované publikace jsou na vyžádání k dispozici všem zájemcům.

Agentura Koniklec přispěla následujícími činnostmi:

Distanční poradenství

V letech 2012 – 2013 byl v provozu distanční poradenský systém SENAS, který byl pro tyto účely již dříve  “lokalizován” pro pražské uživatele. Obsah systému byl podle možností aktualizován. Distančním způsobem jsme zodpověděli více než 250 dotazů klientů poradny.

Publikační činnost

Vydávání materiálů pro veřejnost s poradenským obsahem bylo nedílnou součástí činnosti ekoporadny.

V roce 2012 jsme připravili a vydali leták „Město pro lidi i pejsky“. Letáků o psech ve městě byl vydán  nespočet. Proto jsme se snažili o nový pohled. Zájem, který skládačka vyvolala, ukázal, že pražským pejskařům mohou poradny stále co nabídnout. Povodně v červnu 2013 vyvolaly i dotazy klientů týkající se bezpečnosti chat a chalup. V reakci na tyto časté dotazy jsme na sklonku léta 2013 vydali publikaci „Kupujeme rekreační objekt – praktický průvodce environmentálními a zdravotními riziky starších nemovitostí“.  Kromě povodňových rizik se příručka zabývá problematikou azbestu, plísní, rizik z okolí a dalšími tématy.

Vydali jsme i několik informačních článků. Článek  „Pražské ekologické poradny nabízejí  poradce  on-line“ seznamuje čtenáře s využitím moderního komunikačního nástroje – ekoporadenského chatu. I další článek  –  „Virtuální  naučné  stezky  v Praze“ byl zaměřen moderní technologie – tentokráte se čtenář seznámil s možnostmi jak může mobilní telefon nahradit informační tabuli naučné stezky.  V roce 2013 jsme se zaměřili na legislativu a článek “Novinky v ochraně dřevin rostoucích mimo les” shrnul významné novinky, které přinesla takzvaná „kácecí vyhláška“.

Semináře

Koncem listopadu 2012 se v reprezentačních prostorách Skleněného paláce v Praze 6 konal seminář  „Významné a pamětní stromy v Praze“.  Asi čtyřicet účastníků se seznámilo s principy ochrany a péče o významné stromy ve městě. Nejen chráněné stromy si ale zaslouží zvláštní pozornost. Mezi  významné stromy počítáme takové jedince, kteří byli vysazeni při zvláštní příležitosti nebo připomínají historii místa. Mohou to být stromy, které mají vztah k pověstem a příběhům, nebo je  vysadila známá osobnost. Jsou to také krajinné dominanty, nebo stromy významné věkem, neobvyklé  druhem či vzrůstem.  Svůj přístup k ochraně a tvorbě veřejné zeleně představili zástupci Městské části Praha  Posluchače  zaujaly příspěvky o často unikátních prvcích zeleně ve veřejném prostoru i jedinečné projekty jako „Pamětní stromy Prahy 6“ a „Alej 90“.

O rok později, v listopadu 2013 jsme uspořádali ve spolupráci s provozovatelem webové stránky www.prazskestromy.cz v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy návazný seminář “Významné stromy jako objekty veřejného zájmu, inspirace a péče“. Více než padesátka účastníků se seznámila s možnostmi vyhledávání dřevin a jejich ochrany. Nejdůležitější informace si pak účastníci odnesli ve formě  metodického materiálu – skládačky. Inspirativní byla i informace o způsobu značení stromů v Botanické zahradě hlavního města Prahy či o projektu Významné stromy Lesů ČR. Technicky zaměření účastníci ocenili příspěvek o možnostech značení významných stromů pomocí moderních technologií, přítomní učitelé a vedoucí zájmových kroužků si zase odnesli řadu nápadů jak využít tematiku stromů ve výukových programech a hrách.

Aktivity byly součástí projektu  “Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013 za podpory hlavního města Prahy”. Projekt financoval Magistrátem hlavního města Prahy, semináře o významných stromech  byly spolufinancovány z grantu Ministerstva životního prostředí. Partnerem seminářů byl server www.prazskestromy.cz. 

hmp_logo
mzp_logo
prazskestromy_logo

 

 

 

 

 

 

 

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings