Uchováváme potraviny (nejen v lednici)

29. 3. 2022

Náklady na provoz lednice mohou v domácnosti, která netopí elektřinou představovat až 1/3 útraty za spotřebu elektrické energie. I když jsou soudobé lednice velmi úsporné a jejich spotřeba se stále mírně snižuje, nemalý vliv na jejich výslednou spotřebu má způsob jejich provozování.

Lednice slouží k uchování potravin, které následně konzumujeme. Nesprávný způsob ukládání potravin pak může mít v lepším případě za důsledek finanční ztrátu v podobě vyhozených zkažených potravin, v horším případě i zdravotní důsledky. Jak tedy ledničku provozovat? A jak v ní a nejen v ní ukládat potraviny?

Umístění ledničky

Vhodné umístění ledničky je jednou z hlavních podmínek pro její úsporný provoz i správnou funkci.  Ve většině bytů je sice výběr místa pro umístění ledničky omezený, ale je třeba najít pro ní místo, které zabezpečí vhodné podmínky pro její bezproblémovou funkci.

První podmínkou je nutnost zachovat dostatečný odstup stěn lednice od okolí. Minimální vzdálenosti stěn lednice od okolních předmětů jsou uvedeny v návodu k lednici, zpravidla to je ale minimálně 1 cm u bočních stěn a  5 cm od stěny zadní.

Lednice je zdrojem tepla – z toho důvodu by měla být v dostatečně velké místnosti, aby prostor příliš nevyhřívala. Doporučení pro konkrétní model lze opět najít v návodu k použití.

Nedodržení těchto jednoduchých pravidel způsobí zvýšení spotřeby ledničky a zkrácení její životnosti – kompresor ledničky se prostě bude muset namáhat víc.

Důležité je i bezpečnostní hledisko. V soudobých lednicích je používán jako chladivo plyn isobutan (označovaný jako chladivo R600 a). Tento plyn je extrémně hořlavý a ve vyšších koncentracích může způsobit udušení. Jelikož chladivo může z porouchané lednice uniknout do místnosti, stanovuje norma (ČSN EN 378 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky) objem místnosti pro umístění lednice jako 1 m3 na každých 8 gramů chladiva v chladícím okruhu lednice. Množství chladiva najdete na typovém štítku lednice (pozor, nejedná se o energetický štítek). Typická kombinovaná lednice objemu cca 200 litrů chladícího prostoru a cca 100 litrů mrazícího prostoru obsahuje přibližně 50 – 80 gramů chladiva. Menší chladnička s objeme cca. 130 litrů chladícího prostoru s malým mrazákem objemu cca 20 l pak obsahuje okolo 40 g chladiva.

Lednice by v žádném případě neměla být umístěna blízko zdrojů tepla (kamen, trouby, sporáku) a měla by být umístěna tak aby byla převážnou část dne ve stínu.

 

Nastavení správné teploty

I když je lednička zařízení, které udržuje potraviny v chladu, není nutné jí nastavovat na příliš velký chlad. Teplotu v chladícím prostoru nastavte na hodnotu okolo 4-5°C. Tato hodnota potraviny dostatečně ochrání a zároveň jejím udržováním nenaroste spotřeba energie nad očekávanou míru. Každý stupeň chladu navyšuje spotřebu lednice přibližně o 6 – 8 %. Nastavení teploty na hodnotu okolo 0°C pak může některé potraviny poškodit. Zvýšení teploty v chladícím prostoru nad 6°C se sice projeví v nižší spotřebě ledničky, ale tato teplota již nemusí ochránit uložené potraviny před zkažením. U nově pořízené lednice je vhodné skutečně dosaženou teplotu v jednotlivých částech chladícího prostoru ověřit pomocí teploměru do lednice. Pořízení teploměru není finančně náročné – je možné zakoupit za 50 – 70 korun. S jeho pomocí můžete teplotu v lednici kontrolovat trvale a tím odhalit případné problémy s funkcí lednice.

Teplota v mrazícím prostoru by měla dosahovat -18°C. Tato hodnota slouží k dlouhodobějšímu uchování potravin. Většina soudobých modelů má funkci pro krátkodobé snížení mrazící teploty (na -24°C nebo i -36°C). Tuto funkci využijte před plánovaným umístěním čerstvých potravin určených ke zmrazení. Rychlejší zmrazení potravin způsobí, že krystalky ledu, které se mrazením v potravině vytvářejí, budou mít menší velikost a nepoškodí tolik strukturu mrazené potraviny. Tímto opatřením ochráníte i stávající obsah mrazícího prostoru, protože nárůst teploty po vložení nezmražených potravin v něm nebude trvat tak dlouho.

 

Pravidelné odmrazování

Silná námraza na výparníku je spolu se špatným umístěním lednice hlavní příčinou zbytečně vysoké spotřeby elektřiny.  Pokud není lednice vybavena funkcí NO FROST, je provádět pravidelné odmrazení. Tuto nepříjemnou práci je třeba provést vždy, když tlouštka namrzlého ledu dosáhne 5 mm. V tomto okamžiku lednice spotřebovává o 15 – 20 % energie více. Tloušťka ledu nad 1 cm pak může zvýšit spotřebu až o 75 %. Delší chod motoru kompresoru nezvyšuje jen spotřebu energie, ale dochází i k jeho většímu opotřebení. Navýšení spotřeby neodmražené mrazničky významně závisí na četnosti otevírání mrazícího prostoru, zda jsou do neudržované mrazničky vkládány další potraviny ke zmrazení a dalších faktorech.

Při odmrazování je nutné uložené potraviny dočasně umístit do chladného prostředí, nejlépe do izolační tašky. Odmrazování je možné urychlit umístěním hrnce napuštěného vodou o teplotě max. 50°C do mrazícího prostoru.

Pamatujte, že lednice slouží k uchování potravin a proto je třeba mrazící prostor následně důkladně očistit a vysušit.

 

Naplnění lednice

Lednice by neměla být nikdy přeplněná. Úplné zaplnění prostoru omezuje možnost cirkulace vzduchu a tím snižuje efektivitu chlazení potravin. Důsledek je zřejmý – potraviny se chladí déle a spotřeba lednice vzroste. Ovšem ani zcela nebo téměř prázdná lednice není obrazem ideálního provozu. Uložené potraviny totiž fungují jako akumulátor chladu, takže při otevření téměř prázdné lednice dojde k většímu nárůstu teploty.

Optimální míra zaplnění lednice je přibližně 70 % objemu. Uložené potraviny by měly mít mezi sebou mezery, aby mohl chladný vzduch v prostoru optimálně cirkulovat.

Pokud v lednici zbývá trvale větší prostor nezaplněný potravinami, je možné jej vyplnit lahvemi s pitnou vodou. Ty sehrají roli akumulátoru chladu a v létě mohou také poskytovat průběžně osvěžující vychlazenou vodu.

 

Otevírání dvířek lednice

Spotřebu energie snížíte i tím, že nebudete ledničku zbytečně otevírat. Kromě uspořené energie přispěje toto opatření i k lepší kondici uložených potravin. Doba otevření by měla být co nejkratší.

Lednička není televize, abychom do ní dlouze koukali! Dobu otevření lednice významně zkrátíme, pokud budeme mít v lednici pořádek a požadované potraviny nebudeme muset dlouho hledat. Jak pořádek v lednici udržet se dočtete hned v následující kapitole.

 

Ukládání potravin

Správné ukládání potravin v lednici má významný vliv na udržení kvality ukládaných potravin i na spotřebu lednice.

Pokud budete při ukládání potravin na správné místo důslední, budete při vyndavání potravin z lednice vědět, kam sáhnout a zkrátíte tak dobu otevření dveří lednice.  Tímto jednoduchým opatřením snížíte spotřebu energie a vaše potraviny vydrží navíc déle v dobré kondici.

Ne všechny prostory vaší lednice mají stejnou teplotu.  Teplota v lednici se může lišit v horní, spodní části a v boxu ve dveřích. Správné umístění potravin v chladícím prostoru umožní nastavit nižší chladící výkon lednice a tím přispěje k její spotřebě lednice. Správně uložené potraviny v lednici také vydrží déle.

Do zásuvek ve spodní části lednice patří ovoce a zelenina.

V policích nad zásuvkami by se měly skladovat rychle se kazící potraviny – syrové maso, ryby a drůbež. Při ukládání těchto potravin buďte opatrní a dbejte na jejich řádné oddělení, aby nedošlo ke kontaminaci okolních potravin.

Do části nad syrové maso je vhodné umístit opracované masné výrobky (salámy, šunky, klobásy) a také sýry. Pro zachování jejich čerstvosti je dobré je umístit do uzavíratelných boxů. Do té samé police patří i mléčné výrobky. I zde je potřeba pamatovat na to, že by mezi jednotlivými kusy měla být mezera, která zabezpečí cirkulaci vzduchu.

Horní police je pak určena pro umístění hotových pokrmů. Zásadně do lednice neukládejte pokrmy, které jsou ještě teplé. Hotový pokrm nechte nejdříve vychladnout na pokojovou teplotu a až pak jej uložte do lednice.

Uchovávání potravin v mrazničce a domácí zmrazování

Při umístění potravin mrazničce se řiďte doporučením výrobce – v dokumentaci či návodu by mělo být uvedeno, do které části mrazícího prostoru se vkládají potraviny určené k zmrazení a do které části patří potraviny již zmrazené.

Při zmrazování potravin dbejte, aby mezi jednotlivými balíčky byl pokud možno prostor – potraviny se zmrazí rychleji, mraznička spotřebuje méně energie a zmrazené potraviny vydrží déle.

Při zmrazování většího množství potravin využijte rychlomrazící funkci, pokud jí mraznička má. Princip této funkce spočívá zpravidla ve zvýšení výkonu a významném poklesu teploty v mrazícím prostoru. Mraznička krátkodobě spotřebuje více energie, ale potraviny se zmrazí rychleji a tím pádem i šetrněji.

Velikost zamrazovaných porcí přizpůsobte běžnému chodu domácnosti. Jednou rozmrazené jídlo není vhodné opětovně zamrazovat.

Ani zmrazené potraviny nevydrží věčně. Jejich trvanlivost je obvykle ½ roku až 1 rok. Každou zamrazovanou potravinu proto označte štítkem s informací o druhu potraviny a datu zamrazení. Pro předejití nepříjemným překvapením velmi doporučujeme poznamenat na štítek i kuchyňskou úpravu – u zmrazených balíčků masa často není možné rozeznat, zda je maso v kuse, nakrájené na plátky nebo na nudličky.

Při vyndávání potravin z mrazícího prostoru platí obdobná pravidla jako pro chladící prostor – dobu otevření dvířek omezte na minimum.

 

Ne vše patří do lednice

Ačkoli lednice životnost většiny dobu použitelnosti řady potravin prodlužuje, jsou i potraviny, jimž uložení v lednici vyloženě škodí. Které to jsou?

Chléb a pečivo – chléb je nejlepší skladovat při běžné pokojové teplotě zabalený do utěrky. Pečivu bude nejlépe v sáčku nebo v dóze (zabalené do utěrky by ztvrdlo).

Sypké potraviny pohlcují nejen vlkhost, ale mají často tendenci nasávat pachy. Mouku, sůl, cukry, čaj, kávu, koření, rýži, luštěniny nebo těstoviny skladujte v uzavíratelných dobře těsnících dózách ve spíži nebo ve skříni.

Česneku a cibuli svědčí suché a tmavé prostředí. Uchovávat je v lednici je proto nevhodné. Vyhraďte jim místo na dně spíže, tam kde je největší chladno, ale také sucho.

Brambory pro své skladování vyžadují chlad, ale ne takový jako je v lednici. Optimální teplota pro jejich skladování je 6 °C. Pamatujte také, že je lepší brambory skladovat v temnu.

Exotické ovoce rozhodně do lednice nepatří – ideální místo pro jeho skladování je miska umístěná na vzduchu v pokojové teplotě.

Okurky, rajčata a další ovoce a zelenina s vyšším obsahem vody potřebují sice chlad, ale lépe jim bude v pokojové teplotě nebo ideálně ve spíži.

Příliš zralé ovoce – některé ovoce sice pobyt v lednici bez problémů vydrží, ale pokud je příliš zralé, uvolňuje látku ethen (etylén). Tato látka mimo jiné urychluje zrání ostatního ovoce a zeleniny a významně se tak sníží jejich trvanlivost.

Balené nápoje by se rovněž neměly skladovat v lednici. Prudké teplotní výkyvy jim škodí, takže do lednice patří jen ty, které si chceme vychladit pro brzkou konzumaci. Skladování je vhodnější ve sklepě nebo ve spíži.

Jednoduchá pomůcka pro skladování potravin

Pokud tápete, jak některou potravinu uložit, vzpomeňte si, jak byla vystavena v obchodě. Brambory nebo jablka jistě nebyly v chladícím boxu a jogurty, čerstvé mléko nebo třeba  určitě nebyly nabízeny na volné ploše obchodu mimo lednice.

Čištění ledničky a mrazničky

Pro zachování bezpečného prostředí pro uložení potravin, je třeba chladící prostor přibližně 1x za měsíc vyčistit. Čištění je navíc dobrou příležitostí pro provedení inventury uložených potravin a jejich případné přeuspořádání podle pravidel pro správné uložení. Před čištěním lednici vypněte a vyndejte z ní všechny potraviny. Vnitřní prostor omyjte vlažnou vodou s přídavkem jedlé sody nebo octa a prostor vytřete do sucha. Pokud lednice není extrémně znečištěná (k čemuž by při běžném používání a pravidelné péči nemělo docházet), není důvod používat pro čištění lednice žádnou domácí chemii – přirozené čistící prostředky jsou šetrnější k životnímu prostředí, jejich použití je naprosto bezpečné a navíc jsou levnější.

Při čištění věnujte zvýšenou pozornost i gumovému těsnění na rámu dveří lednice. Pokud jsou na něm nečistoty, vniká do lednice více tepla a tím se zvyšuje spotřeba energie.

Údržbu mrazícího prostoru je praktické spojit s odmrazováním, které by se mělo provádět nejméně 1x ročně (tedy i u lednic, které jsou vybaveny systémem automatického odmrazování). Postupujte podle doporučení výrobce a po odmrazení prostor vyčistěte obdobně jako prostor chladící. Odmrazení je vhodné spojit i s inventurou obsahu mrazáku a přeuspořádáním uložených potravin.

Neméně důležité je udržovat v čistotě i vnějšek lednice. Řada domácností zapomíná pravidelně čistit mřížku na zadní stěně lednice (pokud není zakrytá). Její znečištění zhoršuje odvod tepla a to má za důsledek vyšší spotřebu a nižší výkon lednice.

 

 


Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha, který podpořilo Hlavní město Praha.

   

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings