Tisková zpráva: Vychází kniha Lípy republiky Středočeského kraje

25. 10. 2018

U příležitosti nadcházejícího 100. výročí české státnosti vydala Agentura Koniklec, o. p. s. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, odborným územním pracovištěm Střední Čechy knihu Ing. Aleše Rudla Lípy republiky Středočeského kraje.

Publikace na 60 stranách seznamuje čtenáře s lípou jako českým národním stromem a lípami, které byly za posledních 100 let vysazeny na území Středočeského kraje u příležitosti významných výročí, jako vznik Československé republiky v roce 1918, padesáté výročí české státnosti v roce 1968 a další.

„Vydaná publikace je příspěvkem naší obecně prospěšné společnosti ke 100. výročí české státnosti. Snažili jsme se spojit téma významných stromů, kterým se již delší dobu zabýváme s letošním jubileem. Lípy republiky mají svojí silnou symboliku a jejich výsadby k významným výročím posilují vztah lidí k místu, kde žijí i k přírodě, která je s těmito místy spjata“, říká k vydání publikace Miroslav Lupač, ředitel obecně prospěšné společnosti Agentura Koniklec.

Mapování lip nebylo jednoduché, protože na poselství mnohých z nich se již zapomnělo. Příprava knihy tak znamenala doslova detektivní pátrání. Velice pomohla široká veřejnost a nadšenecký projekt Lípy republiky 1918 – 2018, bez nějž by kniha nemohla vzniknout,“ dodává autor publikace Aleš Rudl, specialista na historickou zeleň z Územního odborného pracoviště NPÚ pro střední Čechy v Praze.

Vydaná kniha zobrazuje nejen stávající podobu zajímavých jubilejních lip na území Středočeského kraje, ale přináší řadu dnes již zapadlých záznamů z obecních kronik i unikátní, často dosud nepublikované dobové fotografie z výsadby těchto stromů v uplynulém století. Některé fotografie se tak širší veřejnosti představí úplně poprvé.

Velký dík patří Středočeskému kraji, bez jehož podpory by publikace nemohla být vydána, a také hejtmance Středočeského kraje, paní Jaroslavě Pokorné Jermanové, která převzala nad vydáním knihy záštitu. „Děkujeme i autorovi Alešovi Rudlovi za trpělivé shánění materiálů a všem, kteří do publikace poskytli historické fotografie, kronikářské záznamy nebo i své vzpomínky,“ dodává Miroslav Lupač.

Publikace je dostupná v elektronické podobě na webových stránkách www.koniklec.cz, vydavatel plánuje část tištěného nákladu poskytnout i větším knihovnám ve Středočeském kraji, Informačnímu centru KČT pro Prahu a Středočeský kraj a dalším organizacím. Omezený počet výtisků je k dispozici u vydavatele.

Kontakt: Agentura Koniklec, o. p. s., e-mail: agentura@koniklec.cz