Tisková zpráva: Vychází kniha Lípy republiky Středočeského kraje

25. 10. 2018

U příležitosti nadcházejícího 100. výročí české státnosti vydala Agentura Koniklec, o. p. s. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, odborným územním pracovištěm Střední Čechy knihu Ing. Aleše Rudla Lípy republiky Středočeského kraje.

Publikace na 60 stranách seznamuje čtenáře s lípou jako českým národním stromem a lípami, které byly za posledních 100 let vysazeny na území Středočeského kraje u příležitosti významných výročí, jako vznik Československé republiky v roce 1918, padesáté výročí české státnosti v roce 1968 a další.

„Vydaná publikace je příspěvkem naší obecně prospěšné společnosti ke 100. výročí české státnosti. Snažili jsme se spojit téma významných stromů, kterým se již delší dobu zabýváme s letošním jubileem. Lípy republiky mají svojí silnou symboliku a jejich výsadby k významným výročím posilují vztah lidí k místu, kde žijí i k přírodě, která je s těmito místy spjata“, říká k vydání publikace Miroslav Lupač, ředitel obecně prospěšné společnosti Agentura Koniklec.

Mapování lip nebylo jednoduché, protože na poselství mnohých z nich se již zapomnělo. Příprava knihy tak znamenala doslova detektivní pátrání. Velice pomohla široká veřejnost a nadšenecký projekt Lípy republiky 1918 – 2018, bez nějž by kniha nemohla vzniknout,“ dodává autor publikace Aleš Rudl, specialista na historickou zeleň z Územního odborného pracoviště NPÚ pro střední Čechy v Praze.

Vydaná kniha zobrazuje nejen stávající podobu zajímavých jubilejních lip na území Středočeského kraje, ale přináší řadu dnes již zapadlých záznamů z obecních kronik i unikátní, často dosud nepublikované dobové fotografie z výsadby těchto stromů v uplynulém století. Některé fotografie se tak širší veřejnosti představí úplně poprvé.

Velký dík patří Středočeskému kraji, bez jehož podpory by publikace nemohla být vydána, a také hejtmance Středočeského kraje, paní Jaroslavě Pokorné Jermanové, která převzala nad vydáním knihy záštitu. „Děkujeme i autorovi Alešovi Rudlovi za trpělivé shánění materiálů a všem, kteří do publikace poskytli historické fotografie, kronikářské záznamy nebo i své vzpomínky,“ dodává Miroslav Lupač.

Publikace je dostupná v elektronické podobě na webových stránkách www.koniklec.cz, vydavatel plánuje část tištěného nákladu poskytnout i větším knihovnám ve Středočeském kraji, Informačnímu centru KČT pro Prahu a Středočeský kraj a dalším organizacím. Omezený počet výtisků je k dispozici u vydavatele.

Kontakt: Agentura Koniklec, o. p. s., e-mail: agentura@koniklec.cz

 

 

 

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings