Startuje nový projekt Významné stromy

5. 3. 2016

Se začátkem března jsme zahájili práce na řešení projektu Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí.

Projekt má naplánovanou širokou paletu výstupů. Jsou to jednak výstupy publikační –  kniha, která má být návodem pro vyhledávání, označování a využití významných stromů, mapu významných stromů a mapa významných a památných stromů Hlavního města Prahy.

Dalším z důležitých výstupů projektu je kompletní přepracování webové stránky prazskestromy.cz, která bude nově dostupná i pod jménem vyznamnestromy.cz.

Pro veřejnost bude připraven terénní kvíz a fotosoutěž. Účastníci soutěže a úspěšní řešitelé kvízu budou moci získat propagační materiály projektu – trička nebo sadu pohlednic a také další ceny věnované partnery soutěže.

Pro vážnější zájemce o téma významných stromů a pro odbornou veřejnost proběhne v závěru projektu seminář, který mimo jiné shrne i výsledky projektu a naznačí možnosti jejich dalšího využití.

Projekt bude řešen v období březen až září 2016. Informace o jeho průběhu budou dostupné na webových stránkách Agentury Koniklec a na stránce prazskestromy.cz.

 


Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.