Spolupracujeme v konsorciu Ekoporadny Praha

27. 7. 2017

Agentura Koniklec je zakládajícím členem a jedním z iniciátorů vzniku neformálního konsorcia pražských environmentálních poraden Ekoporadnypraha.cz. Cílem Ekoporaden Praha  je  vytvořit funkční a systematickou základnu pro environmentální poradenství v Praze s využitím všech jeho forem a nástrojů.

Konsorcium sdružuje celkem 8 organizací různého zaměření, které poskytují zejména Pražanům bezplatné poradenství v oblasti životního prostředí, šetrné spotřeby a šetrné turistiky a řady dalších témat.

Kromě toho se pražské ekoporadny zabývají:

pořádáním poradenských akcí, vzdělávacích seminářů a přednášek určených převážně pro samosprávy, státní správu, odborníky a nestátní neziskové organizace,

pořádáním osvětových akcí, informačních kampaní a infostánků, které popularizují environmentální témata,

vydávání publikací a informačních materiálů, které přinášejí ucelená poradenská témata a jsou veřejností oceňována pro svojí komplexnost a zároveň srozumitelnost,

vydávání článků k aktuálním  tématům a zpravodadajství z oblasti životního prostředí.

Agentura Koniklec k činnosti Ekoporaden Praha přispívá zejména provozováním a údržbou poradenského portálu poradme.se, na jehož vzniku se řada spolupracovníků pražských ekoporaden podílela. Kromě toho jsme vydali několik kvalitních publikací a letáků.

Tyto publikace najdete jak na webu Ekoporaden Praha,  tak i  v našem skladu.

Z bohaté publikační činnosti vybíráme:

 

Další informace o Ekoporadnách Praha, přehled akcí a materiálů ostatních členů konsorcia najdete na webu www.ekoporadnypraha.cz