Řešení minikvízu a vítěz

16. 6. 2014

Na tomto místě přinášíme správné odpovědi našeho minikvízu ke Světovému dni životního prostředí a jméno vítěze.

Vítězem ceny v našem minikvízu je paní Iva Hönigová, které srdečně blahopřejeme!

 

 A jaké byly správné odpovědi? 

Otázka č. 1:

Od kterého roku si připomínáme 5. červen jako Světový den životního prostředí?

Tato otázka je vyložený chyták. Většinou se dočtete, že tento den se slaví od  roku 1972. 5. června toho roku byla ve Stockholmu zahájena mezinárodní konference OSN věnovaná ochraně životního prostředí s názvem Konference OSN o lidském prostředí. Na konci roku 1972 bylo rozhodnuto, že v budoucnu se bude datum zahájení konference, tedy 5. 6. připomínat jako Světový den životního prostředí. Toto výročí si tedy připomínáme od 5. 6. 1973.

Otázka č. 2:

V České republice se nachází celkem 4 národní parky. Krkonošský národní park, Národní park Podyjí, Národní park Šumava a Národní park České Švýcarsko. Seřaďte tyto parky podle data jejich vyhlášení – od nejstaršího po nejmladší. Pozor, rozhoduje přesné datum.

Také v tomto případě bylo třeba věnovat odpovědi pozornost. NP Šumava a NP Podyjí byly totiž vyhlášeny ve stejném roce. Rozhodovalo proto skutečně přesné datum:  Krkonošský národní park (17. 5. 1963), Šumava (20. 3. 1991), Národní park Podyjí (1. 7. 1991), České Švýcarsko (1. 1. 2000). Vždy se jedná o datum počátku účinnosti příslušného legislativního dokumentu.

Otázka č. 3:

V současné době se hovoří o vzniku pátého národního parku na území ČR. O jaké území se jedná?

V současnosti je nejvíce aktuální a diskutovaný návrh na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, připravený Ministerstvem životního prostředí. Proti tomuto záměru sice existuje poměrně velký odpor, ale z uvažovaných projektů je určitě nejblíže realizaci. Ve výhledovém konceptu MŽP je zahrnuto i vyhlášení NP Jeseníky, ale zde se jedná o dlouhodobý horizont.

Otázka č. 4:

Který z živočichů zvláště chráněných zákony ČR je největší?

Správné odpovědi jsou vlastně dvě. Jedná se o losa evropského (Alces alces) a medvěda hnědého (Ursus arctos). Dospělý losí samec dosahuje hmotnosti 360 – 600 kg a výšky 2,4 – 3,1 metru. Medvědí samci mohou vážit i přes 600 kg, uvádí se až 750 – 800 kg a dosahují výšky maximálně 2,8 metru. Na výšku tedy vede los, ale rekordní kusy medvědů váží více než ti nejtěžší losi. Proto uznáváme obě odpovědi.

Pozn.: Jediným 100 % důvěryhodným zdrojem, který obsahuje aktuální seznam všech volně žijících živočichů chráněných podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění je Příloha III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění. Medvěd hnědý je uveden mezi kriticky ohroženými druhy savců a Los evropský mezi silně ohroženými druhy.

Otázka č. 5:

V České republice je vyhlášeno více než 5700 památných stromů a jejich skupin. Jedná se o stromy a skupiny chráněné zákonem. Prvních 5 stromů s veřejně známým datem vyhlášení bylo vyhlášeno v roce 1968. O jaké dva druhy dřevin se jednalo?

Správnou odpověď najdeme v Ústředním seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/), kde jsou zapsána všechna území a objekty ochrany přírody zvláště chráněná zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Pomocí rozšířeného vyhledávání lze zjistit, že nejstarší datovaný záznam o vyhlášení památného stromu pochází ze 14. 3. 1968. Výnosem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha byly tehdy vyhlášeny 4 památné tisy červené (Taxus baccata) a jedna lípa velkolistá (Tilia platyphyllos).

 

Vám všem, kteří jste zaslali  odpovědi děkujeme.