Řešení minikvízu a vítěz

16. 6. 2014

Na tomto místě přinášíme správné odpovědi našeho minikvízu ke Světovému dni životního prostředí a jméno vítěze.

Vítězem ceny v našem minikvízu je paní Iva Hönigová, které srdečně blahopřejeme!

 

 A jaké byly správné odpovědi? 

Otázka č. 1:

Od kterého roku si připomínáme 5. červen jako Světový den životního prostředí?

Tato otázka je vyložený chyták. Většinou se dočtete, že tento den se slaví od  roku 1972. 5. června toho roku byla ve Stockholmu zahájena mezinárodní konference OSN věnovaná ochraně životního prostředí s názvem Konference OSN o lidském prostředí. Na konci roku 1972 bylo rozhodnuto, že v budoucnu se bude datum zahájení konference, tedy 5. 6. připomínat jako Světový den životního prostředí. Toto výročí si tedy připomínáme od 5. 6. 1973.

Otázka č. 2:

V České republice se nachází celkem 4 národní parky. Krkonošský národní park, Národní park Podyjí, Národní park Šumava a Národní park České Švýcarsko. Seřaďte tyto parky podle data jejich vyhlášení – od nejstaršího po nejmladší. Pozor, rozhoduje přesné datum.

Také v tomto případě bylo třeba věnovat odpovědi pozornost. NP Šumava a NP Podyjí byly totiž vyhlášeny ve stejném roce. Rozhodovalo proto skutečně přesné datum:  Krkonošský národní park (17. 5. 1963), Šumava (20. 3. 1991), Národní park Podyjí (1. 7. 1991), České Švýcarsko (1. 1. 2000). Vždy se jedná o datum počátku účinnosti příslušného legislativního dokumentu.

Otázka č. 3:

V současné době se hovoří o vzniku pátého národního parku na území ČR. O jaké území se jedná?

V současnosti je nejvíce aktuální a diskutovaný návrh na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, připravený Ministerstvem životního prostředí. Proti tomuto záměru sice existuje poměrně velký odpor, ale z uvažovaných projektů je určitě nejblíže realizaci. Ve výhledovém konceptu MŽP je zahrnuto i vyhlášení NP Jeseníky, ale zde se jedná o dlouhodobý horizont.

Otázka č. 4:

Který z živočichů zvláště chráněných zákony ČR je největší?

Správné odpovědi jsou vlastně dvě. Jedná se o losa evropského (Alces alces) a medvěda hnědého (Ursus arctos). Dospělý losí samec dosahuje hmotnosti 360 – 600 kg a výšky 2,4 – 3,1 metru. Medvědí samci mohou vážit i přes 600 kg, uvádí se až 750 – 800 kg a dosahují výšky maximálně 2,8 metru. Na výšku tedy vede los, ale rekordní kusy medvědů váží více než ti nejtěžší losi. Proto uznáváme obě odpovědi.

Pozn.: Jediným 100 % důvěryhodným zdrojem, který obsahuje aktuální seznam všech volně žijících živočichů chráněných podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění je Příloha III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění. Medvěd hnědý je uveden mezi kriticky ohroženými druhy savců a Los evropský mezi silně ohroženými druhy.

Otázka č. 5:

V České republice je vyhlášeno více než 5700 památných stromů a jejich skupin. Jedná se o stromy a skupiny chráněné zákonem. Prvních 5 stromů s veřejně známým datem vyhlášení bylo vyhlášeno v roce 1968. O jaké dva druhy dřevin se jednalo?

Správnou odpověď najdeme v Ústředním seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/), kde jsou zapsána všechna území a objekty ochrany přírody zvláště chráněná zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Pomocí rozšířeného vyhledávání lze zjistit, že nejstarší datovaný záznam o vyhlášení památného stromu pochází ze 14. 3. 1968. Výnosem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha byly tehdy vyhlášeny 4 památné tisy červené (Taxus baccata) a jedna lípa velkolistá (Tilia platyphyllos).

 

Vám všem, kteří jste zaslali  odpovědi děkujeme.

 

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings