Průzkum návštěvnosti geolokalit v Praze

2. 7. 2021

Vážení přátelé,

Agentura Koniklec, o. p. s. nabízí poznávání geologického a paleontologického dědictví Prahy prostřednictvím podnětů k individuální „geoturistice“ i organizovaných akcí. Dlouholetým odborným partnerem je Mgr. Štěpán Rak, Ph.D. a jeho značka „Geologické vycházky“. Jsme také partnery Národního geoparku Barrandien. Právě lokality Barrandienu jsou předmětem našeho zájmu a momentálně zde probíhá náš projekt Pražské kameniště.

Kromě vzdělávání a osvěty se také zajímáme o stav a ochranu lokalit neživé přírody v Praze, které mají často mezinárodní význam. Proto jsme v roce 2021 zařadili do našeho plánu kvantitativní a kvalitativní průzkumy pěti vybraných lokalit, které mají odpovědět na tyto otázky:

  1. Jaká je intenzita návštěvnosti lokalit během víkendového dne v letní sezóně?
  2. Jaký je základní návštěvnický profil lokalit?
  3. Jsou pražská geologická ZCHÚ navštěvována kvůli geologii?
  4. Mají návštěvníci zájem o informační panely, tabule, texty, pokud jsou na místě?
  5. Co návštěvníkům na místě chybí?

Hledáme spolupracovníky pro zajištění průzkumu návštěvníků vybraných pražských chráněných území v termínu 24. 7. a 25. 7. 2021.

Průzkum proběhne v sobotu na lokalitě Mušlovka v Dalejském údolí a v neděli v lokalitách Černé rokle a Orthocerový lůmek poblíž radotínské cementárny, Radotínské skály a Žákův lom u Velké Chuchle.

Průzkum spočívá v pobytu na stanoveném profilu v době od cca 9:00 do 18:00, sčítání a pozorování příchozích návštěvníků a položení otázek vybraným návštěvníkům. Za tuto pomoc nabízíme částku 150 Kč/hod formou dohody o provedení práce. Na každý profil hledáme ideálně dvojici.

Průzkum je součástí projektu podpořeného Hlavním městem Prahou. Průzkum je navržen v souladu s metodikou AOPK pro monitoring návštěvnosti chráněných území a bude porovnán s dříve prováděnými průzkumy návštěvnosti pražských přírodních lokalit.

Zájemci, kontaktujte prosím nejlépe koordinátora průzkumu:

Mgr. Luboše Bartoše, tel.: 607608033, e-mail: lubomir.bartos@centrum.cz

nebo Davida Kunssbergera, tel. 777239238, e-mail: david@koniklec.cz

případně použijte sociální sítě (https://www.facebook.com/agenturakoniklec).

Těšíme se na spolupráci!

Za AK, Mirek Lupač