Projekt Hodnocení efektivity nástrojů EVVO byl úspěšně dokončen

23. 2. 2014

Dne 20. února 2014 proběhla v prostorách Technologické Agentury České republiky úspěšná obhajoba výsledků projektu aplikovaného výzkumu Hodnocení efektivity nástrojů EVVO.  Zástupcům Technologické Agentury,  Ministerstva životního prostředí, jehož výzkumnou potřebu projekt řešil, a oponentům projektu byly představeny výsledky, kterých bylo řešením projektu dosaženo:

  • Publikace “Střediska EVVO mezi teorií a praxí
  • Publikace “Environmentální výchova – efektivní strategie
  • Tři certifikované metodiky pro hodnocení efektivity nástrojů EVVO (pro cílovou skupinu mladších žáků, starších žáků a dospělých)
  • Recenzovaný článek “Bio se hnojí v noci
  • Souhrnná výzkumná zpráva “Strategický rámec pro zvyšování efektivity a optimalizace nástrojů EVVO

Dosažené výsledky byly přítomnými zástupci ministerstva vysoce hodnoceny jako velmi cenné  a potřebné pro další praktické směřování efektivnější podpory projektů EVVO ze strany MŽP.

Výsledky projektů budou po 30. květnu 2014 vykázány v Rejstříku informací o výsledcích a následně též budou publikovány na webových stránkách MŽP.

 

Informace o projektu v Informačním systému VaVaI

 

 


Projekt realizovalo konsorcium BEZK a Agentura Koniklec za podpory Technologické Agentury ČR jako výzkumnou potřebu Ministerstva životního prostředí v rámci programu Beta pod evidenčním číslem TB010MZP056.