Jarní vycházka za stromy Malé Strany

13. 4. 2018

Ve čtvrtek 12. dubna jsme uspořádali první z jarních vycházek za pražskými památnými a významnými stromy. Více než 40 účastníků mělo možnost poznat několik zajímavých stromů v centru města.

Po krátkém úvodu, v němž ředitel Agentury Koniklec přivítal všechny účastníky a poděkoval donorům, jsme se vypravili k nedalekému památnému platanu, který se nachází na ostrově Kampa nedaleko Werichovy vily.

Trasa vycházky pokračovala k mohutnému platanu, který se nachází za takzvanou Lennonovou zdí u Velkopřevorského paláce. Zde jsme pro účastníky vycházky připravili malé překvapení – návštěvu nyní běžně nepřístupné zahrady,  z níž mohli obdivovat mohutný strom v celé jeho kráse. Ti, kteří se vypravili na vycházku s fotoaparátem, mohli poznat, že vyfotit tento strom celý není díky jeho mohutnosti vůbec jednoduché.

Z Velkopřevorského náměstí pokračovala vycházka k lavičce Václava Havla a u ní rostoucí lípě, která je součástí tohoto pamětního místa připomínající prvního českého prezidenta. Bohužel lípa utrpěla ne zcela profesionálně provedeným ořezem a nyní je opravdu lepší si jí prohlížet spíše na fotografiích.

Poněkud žalostný stav lípy byl tématem hovorů účastníků vycházky po celou dobu cesty na úpatí vrchu Petřín, kde se nachází ústřední lípy republiky. Ta byla vysazena u příležitosti 50. výročí vzniku Československé republiky  v roce 1968 členy spolku TIS. Průvodce vycházky Aleš Rudl ukázal při výkladu o této významné lípě zvětšeninu dobové fotografie z výsadby.

Od ústřední lípy republiky jsme se přesunuli do Aleje obětí totality, kde se nachází lípa, která připomíná významného českého básníka a novináře Jana Nerudu. Lípa byla vysazena v roce 1984 u příležitosti 150. výročí jeho narození.

Poslední zastavení vycházky se nacházelo nedaleko – na kraji Kinského zahrady. Zde pozornost účastníků upoutal nepřehlédnutelný platan, který je nejmohutnějším památným stromem Prahy 5. Tento strom byl jedním z prvních stromů, které byly v zahradě vysazeny.

Všechny navštívené stromy jsou také podrobně popsány v nové publikaci Vycházky za pražskými stromy (nejen) pro seniory. Tato útlá knížka představuje 8 vycházek, které návštěvníky zavedou za majestátními stromy města či dalšími velikány zasluhující si naši pozornost.

Dnešní vycházka je příkladem, jak je možné vycházky z knížky vzájemně kombinovat“, uvedl na závěr průvodce vycházky Aleš Rudl.

 

 Kompletní fotogalerie vycházky

 


Projekt  podpořilo grantem Hlavním město Praha.