Proběhla konference Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva

4. 4. 2014

Dne 3. dubna 2014 se v prostorách Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze 6 sešla skupina odborníků, zástupců veřejné správy, neziskových organizací a dalších institucí, která diskutovala o problematice dopadů a přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu. Konferenci uspořádaly společně obecně prospěšné společnosti TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec, které založily komunikační platformu „Adaptace měst“..

Konference byla určena zástupcům měst, politikům i úředníkům, zároveň i dalším zájemcům o aktuální problematiku změny klimatu a jejího vlivu na prostředí ve městech.  Hlavními tématy konference byla „Změna klimatu a její aktuální dopady“, „Adaptabilita a resilience měst“ a „Road Maps“ – cesty k adaptabilitě.

Konference byla formálně rozdělena do dvou pracovních bloků. První se zabýval průběhem a důsledky změny klimatu a shrnutím obecných dopadů. Druhý blok byl zaměřen na města a obce a možnosti jejich přizpůsobení dopadům změny klimatu a tvorby adaptačních strategií.

V úvodním příspěvku se Ing. Vladislav Bízek, CSc. věnoval vývoji od udržitelného rozvoje k resilience a postupu od mitigace k adaptaci. Přítomné velmi zaujala prezentace RNDr. Ladislava Metelky, Ph.D. člena Mezinárodního klimatického panelu IPCC z Českého hydrometeorologického ústavu zaměřený na Stávající poznatky o změně klimatu v ČR.

Nejen z pohledu lidských sídel postihuje změna klimatu nejvíce oblast hospodaření s vodou.

Mgr. Mark Rieder z VÚV T. G. Masaryka přednesl v této souvislosti příspěvek o Změnách v hydrologickém režimu ČR a jejich vztahu ke změně klimatu., ve kterém upozornil, že z hlediska ekonomických i sociálních dopadů je daleko závažnějším důsledkem změny klimatu dlouhodobé suchu a nikoliv mediálně zajímavější povodně.

Odpolední blok orientovaný na sídla zahájil Ing. Marek Jetmar, Ph.D. ze Svazu měst a obcí ČR, který nabídl především model meziobecní spolupráce. Několik příspěvků bylo věnováno současné praxi v Hradci Králové, který se jako první město ČR dne 1. dubna 2014 připojil k iniciativě evropských měst Mayors Adapt (http://mayors-adapt.eu/). Nejen o tomto kroku informoval v obsáhlém příspěvku náměstek primátor SM Hradec Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.. Přednáška doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. představila projekt systematické analýzy hrozeb pro město Hradec Králové spojených se změnami klimatu (lokální povodně, nedostatek srážek, dlouhotrvající sucho a vysychání vodních zdrojů).

Závěr konference patřil zástupcům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj, kteří představili současné strategické a programovací nástroje. Řešení problémů s adaptací na změnu klimatu bude jedním z průřezových témat nastávajícího programovacího období EU a prakticky zaměřených finančních mechanismů. Financování posílí zejména integrovanou ochranu obyvatelstva a informační a komunikační technologie přispívající k bezpečnosti měst a obcí.

V diskusi po ukončení oficiálního programu došlo skutečně ke sdílení zkušeností, poznatků a přístupů, které budou v rámci platformy Adaptace měst dále rozvíjeny. K další komunikaci a výměně informací bude sloužit informační portál www.adaptacesidel.cz, který bude pomáhat v orientaci mezi různými aplikacemi a praktickými projekty v oblasti adaptací sídel na následky klimatické změny.

Prezentace k přednáškám jsou k dispozici ve znalostní bázi portálu Adaptace sídel.

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings