Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví

23. 5. 2018

V květnu 2018 vyšla vědecká publikace, na níž jsme se podíleli.

Publikace mapuje rozšíření terénní digitální interpretace přírodního dědictví v České republice a analyzuje její kvalitu. Výzkumná část práce přináší přehled příkladů a podrobněji prezentuje tři z nich: naučné stezky Svatojánský okruh a Po stopách Karoliny Světlé a naučný bod Kozákov AR. Autoři analyzují názory domácích expertů a zástupců návštěvnické veřejnosti na smysl a kvalitu terénní digitální interpretace přírodního dědictví a navrhují nástroj pro hodnocení její kvality. Ten následně aplikují na hodnocení vybraných interpretačních programů. V poslední části text diskutuje možnosti a smysl dalšího rozvoje terénní digitální interpretace přírodního dědictví v České republice a navrhuje konkrétní opatření, která by mohla přispět ke zvýšení její účinnosti, aby se posílil vztah návštěvnické veřejnosti k přírodním lokalitám.