Prezentační nástroj výsledků indikátorů ECI/TIMUR

10. 4. 2007

Agentura Koniklec vyvinula pro Týmovou iniciativu pro místní udržitelný rozvoj databázovou aplikaci, která prezentuje výsledky indikátorů udržitelného rozvoje měst ECI/TIMUR. Prezentační nástroj umožňuje snadné doplňování nových výsledků, jejich porovnávání, filtrování  a grafickou interpretaci pomocí 2D a 3D animovaných grafů.

Indikárory udržitelného rozvoje – Ukazatele vývoje určitého vybraného jevu získané průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně stanovených údajů. Vzhledem k tomu, že je řeč o udržitelném rozvoji, jde o sledování jevů, které s tímto tématem úzce souvisí. Obvykle jsou indikátory udržitelného rozvoje konstruovány tak, aby odrážely základní pilíře udržitelnosti (sociální, ekonomický, environmentální a správy věcí veřejných). Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni rovněž reflektují nejdůležitější jevy kvality života na lokální úrovni (doprava, ovzduší, kriminalita atd.).

 Indikátory ECI/TIMUR – Na místní úrovni České republiky se již dlouhodobě využívají tzv. indikátory ECI/TIMUR. Jedná se pro Českou republiku uzpůsobené indikátory ze sady Společných evropských indikátorů (European Common Indicators – ECI).  Sada ECI/TIMUR obsahuje 10 indikátorů.

Výsledky ECI/TIMUR – Města a obce pravidelně společnosti TIMUR reportují výsledky indikátorů ECI/TIMUR ze svých měst.