Praktická obecní “ekologie”

10. 12. 2009

CD Praktická obecní „ekologie“ je určeno pro různé formy osvěty o ochraně prostředí v obcích – tvorbu článků v časopisech, letáků, plakátů, využití internetu – s  důrazem na srozumitelnost, pozitivní přístup a možnost kombinovat různé prvky navzájem.  Obsahuje sadu grafických prvků a textů vztahujících se ke 4 hlavním tématům ochrany životního prostředí v obcích: ovzduší, vodě, odpadům a zeleni.

CD nabízí možnost  volby využití vybraného obsahu nebo jeho části a stejně tak formy grafické prezentace například k tvorbě článků na internet, do místních časopisů, publikování letáčků a plakátů a podobně.

Pro každou oblast je k dispozici:

 • plnobarevný leták A5 připravený pro ofsetový tisk
 • plnobarevný plakát A2 připravený pro ofsetový tisk
 • jednobarevné verze letáku a plakátu připravené pro ofsetový tisk
 • všechny výše uvedené formy připravené pro tisk na kancelářském zařízení
 • všechny výše uvedené formy jako obrázky v rozlišení vhodném k umístění na internetu
 • samostatné grafické prvky vizuálního rámce
 • 3 sady grafických prvků – ikonek pro použití k publikování na www
 • 3 sady grafických prvků ve vektorovém formátu pro využití do tiskovin
 • “Rozhovor” – rozhovor s “expertem” k celé oblasti (v editovatelném formátu)
 • “P.R. sloupek” – text ke každému tématu v podobě krátkého sloupku s titulkem pro publikování v místních novinách (v editovatelném formátu)
 • “P.R. sloupek” ve formátu vhodném k publikování na internetu (v editovatelném formátu)
 • Průvodce (portfolio) – elektronický přehled všech prezentačních forem s úvodním textem o smyslu prezentačního souboru, způsobu práce s jeho obsahem a popisem možností využití jednotlivých forem.

Texty připravili odborníci s bohatou zkušeností z veřejné správy. Grafika je jednoduchá, srozumitelná a profesionální.

 

Rok vydání: 2009,  Publikace je dostupná na CD-ROM (60 ks)

obecni_ekologie

ZIP soubor obsahuje “rozcestník” k jednotlivým částem publikace.