Praktická a cílevědomá ochrana ŽP v obcích Středočeského kraje

15. 11. 2009

Sborník textů přednášek ze stejnojmenného cyklu seminářů pořádaných na přelomu roku 2008 a 2009 pro pracovníky obecních úřadů menších obcí.

Publikace obsahuje přehled požadavků na obce v oblasti ochrany životního prostředí a současně přináší náměty na praktické postupy odpovídající  praxi v obcích.

Dílo není jen pouhým souborem textů přednášek, ale praktickou příručkou pro pracovníky úřadů. Publikace zahrnuje stav legislativy k 3. kvartálu 2009.

“O publikaci”:

Rok vydání: 2009, rozsah: 192 stran,  A5. Publikace je dostupná též v tištěné podobě (40 ks)

seminare_sbornik