Práce na vyhlášení Geoparku Joachima Barranda pokračují

21. 6. 2017

V regionální části deníku iDnes vyšel dne 10. června 2017 článek o připravovaném vyhlášení Geoparku Joachima Barranda národním geoparkem.

Činnostmi směřujícími k vyhlášení Geoparku Joachima Barranda národním geoparkem jsme se zabývali mnoho let. V závěru roku 2016 jsme předali  koordinační roli v přípravě vyhlášení Národního geoparku Joachima Barranda Společnosti Národního muzea. Velmi nás těší slova RNDr. Jiřího Kvačka ze Společnosti Národního muzea:

“Nositelkou praktických činností k vyhlášení geoparku se stala právě Agentura Koniklec. Obecně prospěšná společnost založená v roce 1992 připravila rozvojové projekty geoparku a dlouhodobě podniká kroky k jeho propagaci“ 

Na základě společného memoranda uzavřeného mezi naší společností a Společností národního muzea budeme nadále pokračovat zejména v činnostech souvisejících s nabídkou šetrné a udržitelné turistiky, environmentální výchovy a osvěty a environmentální interpretace v území geoparku. Naše budoucí projekty budou zaměřeny na širokou veřejnost a budou prováděny v úzké koordinaci s garantem národního geoparku. Věříme, že se nám podaří navázat na nedávno ukončený komplexní projekt EVVO Barrandien všemi smysly, který byl podpořen Středočeským krajem.

Celý článek na iDnes si můžete přečíst zde