Poraďme se, jak se starat o životní prostředí. Nejen na Den Země

22. 4. 2016

Praha, 22. 4. 2016

22. dubna 2016 bude na celém světě slaven jako Den Země, svátek modré planety. Poprvé se oslavy Dne Země uskutečnily 22. 4. 1970 v USA. Během své téměř 50leté historie si tento den připomínající význam environmentálně odpovědného chování a aktivního přístupu k ochraně prostředí získal několik set milionů příznivců na celém světě.

Příspěvkem Agentury Koniklec ke Dni Země 2016 je pozvánka do virtuálního prostoru s názvem „Poraďme se“ (poradme.se). Tato komunitně orientovaná znalostní báze a poradna je díky možnostem internetu a sociálních sítí otevřená všem zájemcům o ekologicky šetrný životní styl a ochranu životního prostředí. Tak, jako myšlenka Dne Země symbolicky spojuje aktivní a odpovědné občany na celém světě, tak náš projekt umožňuje toto spojení a trvalé sdílení potřebných znalostí a dovedností dlouhodobě udržovat.

S nápadem slavit 22. dubna Den Země přišli v USA v roce 1970 studenti a několik senátorů. Na počátku 70. let nebylo téma udržitelného rozvoje nijak obecně známé a požadavky organizátorů byly  velmi cílevědomé:  zvýšit energetickou účinnost a  hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit z používání chemikálie a odpady které ničí ozónovou vrstvu, omezit zemědělské techniky které vedou k erozi půdy a snižování její produktivity.

V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. Den Země si různými akcemi na 3600 místech připomnělo 200 milionů lidí ze 140 zemí.  Na přelomu tisíciletí, v roce 2000, se ke Dni Země připojilo podle organizace The Earth Day Network půl miliardy lidí. Dnes, po 46 letech vývoje nových technologií a ohromných investic do ochrany životního prostředí  patří původní témata stále k těm nejzásadnějším prioritám.

Hlavním téma Dne Země 2016 vyjadřuje heslo „Trees for the Earth!“, tedy „Stromy pro Zemi“. Organizátoři kampaně si vytkli nemalý cíl: Do 50. výročí Dne Země v roce 2020 vysadit na planetě 7,8 miliard stromů – za každého jejího obyvatele jeden.  Stromy totiž z povrchu Země stále mizí. Sázení takového množství stromů má přispět k boji proti změně klimatu a k snížení znečištění ovzduší, má podpořit komunity a jejich místní ekonomiku a životní styl, chránit biodiverzitu a také inspirovat miliony lidí k environmentálně odpovědnému chování.

Agentura Koniklec jako svůj příspěvek ke Dni Země 2016 zahájila propagační kampaň komunitního poradenského portálu poradme.se, který je také zaměřen na podporu komunit, posílení jejich dovedností a znalostí a motivace k ekologicky šetrnému životnímu stylu.

Z technického hlediska je projekt poradme.se inovativní nástroj pro environmentální poradenství veřejnosti vybudovaný na principu nových médií a sociálních sítí. Poradme.se navazuje na oblíbený poradenský systém SENAS a obohacuje poradenství o nový rozměr. Kromě nabídky kvalitního a aktuálního obsahu umožňuje totiž jeho důvěryhodnost zásadně podpořit sdílením zkušeností v komunitách uživatelů. I proto je jeho mottem „Environmentální poradenství trochu jinak“.

Poradme.se je zpracován v atraktivním designu, využívá multimédií a potenciálu sociálních sítí – již v březnu zaznamenala jeho facebooková stránka více než 500 fanoušků. Uživatel poradme.se získá nejen kompetentní radu pro řešení svého problému, ale může též sdílet své zkušenosti s ostatními uživateli. Poradme.se využívá svobodný publikační software MediaWiki, jehož velkou předností je možnost uspořádat obsah velmi přehledně a hlavně provázaně.

Kampaň „Poraďme se“ bude probíhat v dubnu a květnu na největším českém internetovém vyhledávači seznam.cz a na facebooku. Na květen je naplánován workshop pro pracovníky pražských ekologických poraden.

Portál poradme.se je prvotně určen široké veřejnosti, která zde najde velké množství praktických rad a popsaných postupů v nejrůznějších oblastech ochrany životního prostředí a šetrné spotřeby. Ekoporadnám portál přináší obsáhlou bázi odborných informací řešených poradenských případů.

Chystáte se koupit nový spotřebič a nechcete, aby jeho provoz stál zbytečně mnoho? Ztrácíte se v záplavě takzvaných ekoznaček? Píšete školní práci a nevíte si rady s některým pojmem? Chcete se dozvědět více o našich právech a povinnostech spojených s ochranou životního prostředí? Rádi byste se podělili o vlastní zkušenosti a stali se součástí neformálního společenství ostatních lidí s podobnými zájmy? Poraďte se na poradme.se!

 


U příležitosti Dne Země jsme pro návštěvníky naší stránky připravili malou doplňovačku s tajenkou. Vyluštěnou křížovku nám můžete poslat na adresu agentura@koniklec.cz do středy 27. dubna 2016. Z úspěšných řešitelů vylosujeme výherce drobné ceny.
 

Doplňovačka ke Dni Země (ve formátu MS Word)

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.eeagrants.cz                        www.fondnno.cz