PF 2021

28. 12. 2020

Ze srdce vám všem přejeme požehnaný sváteční čas, šťastná a radostná shledání a mnoho dobrého do nového roku 2021.

Ať jsou vaše domovy bezpečné a pohostinné v jakémkoli klimatu!

 

Vše dobré za Agenturu Koniklec přejí

Mirek Lupač a David Kunssberger

 


Tradiční kalendář Agentury Koniklec

Klima na doma 2021


Klima utváří životní prostor člověka odnepaměti. Adaptace člověka na proměnlivé klima je dlouhodobý proces probíhající od vzniku lidského druhu. Pronikání lidí do všech koutů Země s sebou neslo nutnost stavět tak, aby se dalo žít prakticky všude. Náš letošní kalendář vypráví příběh lidských obydlí v proměnách času i klimatu. Každé obydlí má své zvláštní klima vnější i klima vnitřní, své klima na doma…

Jestli se vám zalíbí, můžete si nastavit zobrazování fotografií na ploše počítače podle tohoto návodu.