Odpadní vody v hlavním městě Praze

20. 10. 2011

Informační skládačka zabývající se problematikou odpadních vod v hlavním městě. Stručně seznamuje s historií čištění odpadních vod v Praze, se současným stavem a shrnuje základní podmínky pro připojení nových nemovitostí na veřejnou kanalizaci. Uvádí též příklady látek, které nesmí být do kanalizace v žádném případě vypouštěny. Skládačka je doplněna informací o možnosti prohlídky staré čistírny odpadních vod a pražských kolektorů. Skládačka vznikla jako součást projektu Ekoporadna Praha.

Rok vydání: 2011,  Formát DL/A4, Dostupná pouze v elektronické podobě, tištěný náklad je rozebrán.

skladacka_odpadni_vody