Praktická a cílevědomá ochrana ŽP v obcích

31. 1. 2009

Cyklus seminářů pro obce k aktuálním tématům ochrany životního prostředí

Cyklus seminářů byl určen starostům, voleným zástupcům i zaměstnancům obcí 1. a 2. stupně ve Středočeském kraji.

Smyslem projektu bylo seznámit odpovědné pracovníky a zástupce obcí s aktuálními povinnostmi i možnostmi obcí souvisejícími s ochranou životního prostředí. Obsah příspěvků je významným způsobem zaměřen na výhled do nejbližší budoucnosti, tj. na práva a povinnosti obcí vyplývající z očekávaného vývoje legislativy.

Cyklus organizovala Agentura Koniklec, o. s. za podpory Státního fondu životního prostředí ČR na přelomu let 2008 / 2009.

Odborně cyklus zajišťují kvalifikovaní a zkušení odborníci na jednotlivá témata ochrany životního prostředí.

Projekt se skládal ze čtyř navazujících seminářů probíhajících pro maximální pohodlí účastníků souběžně na třech místech – školících zařízeních – v Berouně, Nymburce a Vlašimi.

Na projektovém webu byly publikovány všechny prezentace z proběhlých seminářů. Sborník ze seminářů je dostupný již jen v elektronické podobě v sekci našeho webu Edice.