Novela “kácecí vyhlášky” nabývá účinnosti

31. 10. 2014

Dnem 1. listopadu 2014 nabývá účinnosti novela vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, známá mezi veřejností též jako „kácecí vyhláška“.

 

Novela „kácecí vyhlášky“ vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2014 Sb. Její účinnost je načasována na začátek vegetačního klidu ve kterém se kácení dřevin doporučuje.

Novela, ač rozsahem nevelká, přináší dvě důležité změny:

  • zpřesňuje původní, často spornou, definici pojmu „zahrada“

Původní definici zahrady jako stavebně oploceného veřejnosti nepřístupného pozemku u rodinného a bytového domu nahrazuje jasným odkazem na údaje v katastru nemovitostí. Zahradou je tedy každý pozemek, který je v katastru nemovitostí evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku pro zeleň.

  • zužuje možnosti kácet bez povolení

Kácení bez omezení se nově vztahuje pouze na ovocné stromy v zahradách.  Pro kácení ostatních– neovocných – stromů  s obvodem kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm) je nově třeba povolení, o němž na základě žádosti rozhodne orgán ochrany přírody zpravidla do 30 dnů.

 

Aktualizované znění „kácecí vyhlášky“ najdete zde.