Na Den Země vyhlásíme výsledky soutěže Zelená informacím 2020

19. 4. 2021

22. dubna 2021 si lidé na celé Zemi připomenou 51. výročí Dne Země, svátku planety a životního prostředí. Tentokrát je hlavním tématem “Obnova Země“. To je jistě spojeno se současnou situací, kdy celý svět čelí pandemické krizi. Téma je vhodně zvoleno, protože závažná krize hrozí také v důsledku změny klimatu a setrvalého poškozování životního prostředí. Pandemie otevřela mnohá témata paralelní k environmentální krizi. Například popírání, tendence ke konspiračním teoriím a všechna myslitelná kognitivní zkreslení, která lidstvu brání v účelném řešení problémů. Také se během pandemie ukázalo, jaký velký pozitivní i negativní dopad na efektivitu řešení má dostupnost a povaha publikovaných dat a informací. A nejen to. Vidíme také, jak zásadní je pro vnímání globálního problému kontext a interpretace, kterou data a informace provází. Environmentální obnova včetně ochrany klimatu vyžaduje nezkreslené, nezmanipulované, srozumitelné a správné informace rámované odpovídajícím kontextem a intepretací. Přesně tento požadavek je vepsán do účelu a smyslu soutěže Zelená informacím, ve které se naše města utkávají o nejlepší on-line prezentaci environmentnálních dat a informací.

Agentura Koniklec je partnerskou organizací této soutěže, která probíhá od roku 2010. Výsledky za rok 2020 budeme vyhlašovat na Den Země 2021. Jeho hlavní motiv “Obnova Země” je doprovázen dílčími tématy, jako je environmentální gramotnost nebo občanská věda. To, co je zapotřebí pro globální obnovu, potřebujeme i v místních podmínkách: odpovědné a pravdivé nakládání s fakty, možnost vytvořit si vlastní zkušenost na základě ověřitelných dat a možnost taková data přímo získávat a intepretovat.

Jak se to našim městům dařilo či nedařilo v roce 2020?

Záznam videopřenosu vyhlášení najdete na YouTube kanálu Agentury Koniklec.