Mapa – Významné geologické lokality centrální části Barrandienu

15. 12. 2007

Geologická mapa v měřítku 1:500 000 zahrnující 146 významných lokalit centrální části Barrandienu a to jednak lokalit kulturně-historického významu a jednak lokalit geologických.

Mapa zobrazuje tyto geologicky nejvýznamnější části:

A/ Ordovik západní části pražské pánve – Rokycansko
B/ Skryjsko-týřovické kambrium
C/ Příbramsko-jinecké kambrium
D/ Koněprusko
E/ Silursko-devonské jádro, centrum Barrandienu
F/ Velkou Prahu

U zvláště chráněných lokalit je v popisu uvedeno i číslo odpovídající záznamu v Ústředním seznamu ochrany přírody.

geologicka_mapa

Rok vydání: 2009,  Mapa 1:500 000 formát A2, Mapa je dostupná v tištěné podobě (400 ks)

(mapa ke stažení je ve dvou PDF souborech komprimovaných do ZIP archivu)