Mapa geologicky významných lokalit Barrandienu v jihozápadní části Prahy a okolí

2. 12. 2009

Turistická mapa v měřítku 1:30 000 určená určená všem zájemcům o poznání geologicky významných zvláště chráněných území v jihozápadní části Prahy. Poznejte cenné geologické dědictví nejvýznamnějších lokalit Barrandienu na území hlavního města a v nejbližším okolí. Objevte taje podmořského světa u Prahy před mnoha miliony let. Mapa obsahuje popis více než tří desítek geologických lokalit.

O mapě

Rok vydání: 2009,  Mapa 1:30 000 formát A2, Mapa je dostupná v tištěné podobě (200 ks)

turisticka_mapa_gpjb_praha