Kupujeme rekreační objekt

31. 7. 2013

Brožurka Kupujeme rekreační objekt je praktickým průvodcem ekologickými a zdravotními riziky starších staveb. Jejími nejčastějšími uživateli budou zájemci o koupi rekreační nemovitosti, ale užitečná může být i stávajícím majitelům chat či chalup. Publikace shrnuje nejčastější rizika těchto objektů, která mohou významným způsobem snížit užitnou hodnotu nemovitosti nebo dokonce přímo ohrožovat její uživatele. Je probrána problematika výskytu azbestu, formaldehydu a radonového zamoření. Publikace dále zmiňuje možná rizika z okolí, zabývá se samořejmě zásobováním vodou a likvidací vod odpadních. Závěrečné kapitoly jsou věnovány zvyklostem v okolí, které by měl budoucí majitel nemovitosti též vzít v úvahu. Jako volná příloha obsahuje brožurka “tahák” s přehledným soupisem všech potenciálních rizik.

O publikaci

Rok vydání: 2013, rozsah: 24 stran (+2 str. příloha),  A5. Publikace je dostupná též v tištěné podobě (50 ks)

 

brozura_domky