Konference Strom v souvislostech

7. 4. 2014

Konferenci Strom v souvislostech pořádá Společnost pro zahradní a kajinářskou tvorbu a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Konference se uskuteční v Lednici ve dnech 12. – 14. května 2014.

Cílem konference je účastníkům co nejvíce přiblížit praxi, společné hledání inspirace a v neposlední řadě setkání kolegů s výměnou zkušeností a znalostí, které, jak věříme, efektivně přispějí k profesnímu rozvoji všech zúčastněných stran.

První den bude věnován především inspiraci a ideovým východiskům, druhý den se zaměří na technologie a konkrétní problémy péče o stromy a třetí den bude věnován workshopu k rozpoznávání stanovišť chráněných živočichů.

Konference je určena především krajinářským architektům, projektantům v zahradní a krajinářské tvorbě, arboristům, pracovníkům samospráv – správy zeleně, ale také dalším odborníkům z praxe a studentům bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

Stáhněte si podrobné informace o konferenci