Konference k adaptaci měst na změnu klimatu

17. 3. 2014

Srdečně zveme na konferenci dne 3. 4. 2014, kterou pořádá Agentura Koniklec, o. p. s. ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a Vysokou školou regionálního rozvoje. Tématem konference je mimořádně aktuální téma přizpůsobení (adaptací) měst na dopady změny klimatu. Toto téma je v současnosti v centru zájmu evropské politiky. Přestože jde o problematiku navýsost praktickou a pro rozvoj a kvalitu života ve městech velmi významnou, v České republice stojí zatím na okraji pozornosti. Rádi bychom přispěli ke změně a srdečně zveme k účasti na akci, která má pomoci zahájit spolupráci v oblasti městských adaptací.

Stáhněte si …

Pozvánka a program konference