Kniha Významné stromy – živá historie našich obcí a měst

2. 10. 2016

Objednejte si novou publikaci

Kniha obsahuje soubor námětů, jak vyhledávat, označovat a pečovat o významné stromy v prostředí lidských sídel a jak jejich téma rozvíjet a využívat.

Autor  hledá odpovědi na otázku, proč a jak poselství stromů objevovat a předávat dál. Knížka je prakticky zaměřená a obsahuje velmi konkrétní návody, jak významné stromy hledat, označovat, jak o ně pečovat,  jak je chránit, ale také jak a při jakých příležitostech nové stromy sázet a předávat jim tak další poselství.

Publikace je určena širokému spektru čtenářů. Města a obce v knize najdou inspiraci pro zlepšení veřejného prostoru. Učitelé, vedoucí dětských oddílů i pracovníci ekocenter jistě ocení řadu nápadů a námětů na využití tematiky stromů pro environmentální výchovu dětí a mládeže. Rodiny s dětmi poznají, že stromy mohou být cílem pěkného rodinného výletu nebo dokonce že mohou vysadit a postarat se o strom vlastní.

Objednat publikaci

Rok vydání: 2016, rozsah: 160 stran ,  B5. Publikace je dostupná v tištěné podobě (350 ks)

Publikace je k dispozici zdarma. Při zaslání poštou budeme účtovat expediční náklady (poštovné a balné) ve výši do 60,- Kč.


Podívejte se na záznam ze křtu knížky