#KlimaStáže
S vaší pomocí získají studenti kontakt s praxí ve všech 
myslitelných institucích, které se zabývají klimatickou agendou.

Více o projektu

O projektu

Projekt #KlimaStáže umožňuje skupinám studentů ze středních škol poznat skutečnou praxi v odborných, vzdělávacích a správních institucích v oblasti ochrany klimatu a adaptace na jeho změnu, poreferovat o své zkušenosti svým spolužákům a aktivizovat je k dalším společným aktivitám.
Projekt je určen pro středoškoláky v 1. - 3. ročníku. 

Co vám můžeme nabídnout?

Pro studenty

Chtěli byste si na vlastní kůži vyzkoušet roli profesionálů v ochraně klimatu? Zajímá vás práce urbanisty, architekta, sociálního ekologa, klimatologa, lektora ekologické výchovy, výzkumného pracovníka či zaměstnance odboru životního prostředí na úřadě? Absolvujte 5 jednodenních klimastáží v odborných, vzdělávacích a správních institucí v oblasti ochrany klimatu a adaptace na jeho změnu a poreferujte o svých zkušenostech svým spolužákům!

Pro školy

Chcete podpořit své studenty, kteří se aktivně zajímají o změnu klimatu? Umožněte jim v rámci školní docházky absolvovat 5 jednodenních klimastáží do výzkumných, vzdělávacích a správních institucí v oblasti ochrany klimatu a adaptace na jeho změnu! Získají tak představu o pracovní náplni urbanisty, architekta, sociálního ekologa, klimatologa, lektora ekologické výchovy, výzkumného pracovníka či zaměstnance odboru životního prostředí na úřadě.

Pro hostitelské organizace

Jste organizace, která se zabývá ochranou klimatu a adaptací na jeho změnu, ať už z výzkumného, vzdělávacího či správního hlediska? Umožněte několika dvojicím středoškolských studentů nahlédnout, v čem spočívá vaše práce, a zajistěte jim u vás jednodenní stáž!