#KlimaStáže

S vaší pomocí získají studenti kontakt s praxí ve všech 
myslitelných institucích, které se zabývají klimatickou agendou.

O projektu

Projekt #KlimaStáže umožňuje skupinám studentů ze středních škol poznat skutečnou praxi v odborných, vzdělávacích a správních institucích v oblasti ochrany klimatu a adaptace na jeho změnu, poreferovat o své zkušenosti svým spolužákům a aktivizovat je k dalším společným aktivitám.
Projekt je určen pro středoškoláky v 1. - 3. ročníku. 

Pro studenty

Chtěli byste si na vlastní kůži vyzkoušet roli profesionálů v ochraně klimatu? Zajímá vás práce urbanisty, architekta, sociálního ekologa, klimatologa, lektora ekologické výchovy, výzkumného pracovníka či zaměstnance odboru životního prostředí na úřadě? Absolvujte 5 jednodenních klimastáží v odborných, vzdělávacích a správních institucí v oblasti ochrany klimatu a adaptace na jeho změnu a poreferujte o svých zkušenostech svým spolužákům!

Více informací

Pro školy

Chcete podpořit své studenty, kteří se aktivně zajímají o změnu klimatu? Umožněte jim v rámci školní docházky absolvovat 5 jednodenních klimastáží do výzkumných, vzdělávacích a správních institucí v oblasti ochrany klimatu a adaptace na jeho změnu! Získají tak představu o pracovní náplni urbanisty, architekta, sociálního ekologa, klimatologa, lektora ekologické výchovy, výzkumného pracovníka či zaměstnance odboru životního prostředí na úřadě.

Více informací

Pro hostitelské organizace

Jste organizace, která se zabývá ochranou klimatu a adaptací na jeho změnu, ať už z výzkumného, vzdělávacího či správního hlediska? Umožněte několika dvojicím středoškolských studentů nahlédnout, v čem spočívá vaše práce, a zajistěte jim u vás jednodenní stáž! Více informací