#KlimaNaDoma – přednáška Adaptace domů na změnu klimatu

20. 12. 2021


Předkládané online video je distanční forma poradenské akce, která se nemohla uskutečnit prezenčně z důvodu protiepidemických opatření.

Přednáška je rozdělena na několik částí:

  • V první vás seznámíme s konceptem OSA – Opatření k Systematické Adaptaci města na změnu klimatu. Ukážeme, že vše začíná u našeho domu a u jeho prahu a malé krůčky, které uděláme doma se pak spojují a mají vliv na bezprostřední sousedství, ulici, čtvrť i město. V prezentaci ukážeme i zajímavá a někdy možná kuriózní adaptační opatření z domova i z dálek.
  • V druhé části se vrátíme k domům a rozebereme, jak se naše domy vypořádávají s letními vedry i jak je možné jim čelit. Povíme si o tom, co je to letní tepelná stabilita, součtová teplota, jak domu pomůže třeba zateplení nebo stínění.
  • Pro správné rozhodování, co s domem dělat, aby byl odolnější proti klimatickým extrémům, je třeba znát některé důležité hodnoty vlivů, které na dům působí. I proto je třetí část věnována právě měření. Ukážeme si námi používané metody i přístroje, kterými potřebné hodnoty sledujeme. Třetí část uzavřeme představením série pokusů pro detailnější sledování dopadů změny klimatu na dům
  • V poslední části shrneme námi dosažené výsledky na několika reálných domech.

Jednotlivé části přednášky (odkaz na videoserver YouTube)

00:00:00 Úvod

00:01:54 Představení Konceptu OSA

00:37:16 Přestavení služby #KlimaNaDoma

00:39:24 Měření domácího mikroklimatu

00:50:32 Klimapokusy pro vaše obydlí

01:12:15 Dosavadní výsledky na třech referenčních nemovitostech

 

 

Doprovodné materiály ke stažení

  • Prezentace ke konceptu OSA (PDF)
  • Publikace Zdravé a odolné bydlení (PDF)
  • Soubor klimapokusů pro váš dům (PDF)

 

 


Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha, který podpořilo Hlavní město Praha.