Jsme spoluorganizátor soutěže Zelená informacím

1. 10. 2018

 

Smyslem soutěže Zelená informacím je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst České republiky. Cílem je rovněž motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

Soutěž Zelená informacím je spolupořádána společností CI2, o. p. s., Agenturou Koniklec, o. p. s. a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Soutěž probíhá pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky a CENIA, české informační agentury životního prostředí. Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru.

Náš tip: Prohlédněte si webovou stránku soutěže