Jsme partnerem konference Počítáme s vodou

30. 4. 2017

Agentura Koniklec je jedním z partnerů 3. mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU 2017 Hospodaření se srážkovou vodou: základní podmínka adaptace na změnu klimatu. Konference se koná dne 16. května ve velkém sále Novoměstské radnice v Praze.

Program konference:

 • 09:30-09:35: Zahájení konference, Lukáš Koucký, moderátor
 • 09:35-09:45: Úvodní slovo Ministerstva životního prostředí ČR, Richard Brabec, MŽP ČR
 • 09:45-09:50: Představení tématu hospodaření s vodou jako adaptační opatření měst, David Stránský, ČVUT v Praze, CzWA
 • 09:50-10:20: Bond, voda a změny klimatu včera a dnes, Miroslav Bárta, Český egyptologický ústav FF UK
 • 10:20-10:50: Vliv poškozování území na časovou a prostorovou změnu rozdělení srážek, Michal Kravčík, Ľudia a voda (Slovensko)
 • 10:50-11:20: Hospodaření s dešťovou vodou ve Vídni – metody a výzvy, Thilo Lehmann, městský úřad Vídeň (Rakousko)
 • 11:20-12:00: Přestávka
 • 12:00-12:30: Hospodaření s dešťovou vodou na místní úrovni. Příklady z pařížské metropole, Martin Seidl, LEESU, Université Paris-Est (Francie),
 • 12:30-13:00: Modrozelená infrastruktura: integrovaný přístup k udržitelnému městu, Gerhard Hauber, Studio Dreiseitl (Německo)
 • 13:00 – 13:20: Lze chránit města před extrémními přívalovými dešti? Tomáš Metelka, Ramboll
 • 13:20-14:30: Oběd
 • 14:30-14:50: Čím by měla města v ČR při adaptaci na změnu klimatu začít? Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s. r. o.
 • 14:50-15:10: Adaptace na změnu klimatu a význam správného hospodaření s vodami v sídlech, Jakub Horecký, MŽP ČR
 • 15:10-15:30: Dotační program na podporu hospodaření s dešťovou vodou, Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí ČR

 

Webová stránka konference: