Jaký byl letošní info/akční stánek

27. 5. 2019

Již šestý Info/akční stánek Barrandienu jsme otevřeli dne 25. května 2019 v areálu Lomů Mořina na trase akce, kterou pořádala Správa CHKO Český kras u příležitosti Evropského dne chráněných území. Tentokráte jsme si vybrali místo nedaleko vchodu do štol u vzrostlých stromů. Pro velké i malé návštěvníky stánku jsme měli připraveny vědomostní kvízy, soutěže a hry se zaměřením na geologii, paleontologii a území východní části Geoparku Barrandien.

Dva vědomostní kvízy prověřily znalosti návštěvníků o  východní části Geoparku Barrandien. Otázky nebyly vždy úplně jednoduché a zcela správně zodpovězených kvízů byla přibližně jedna třetina. Je zajímavé, že dětští návštěvníci tentokrát předčili svůj dospělý doprovod – počet chyb v dětských kvízech byl znatelně menší.

Zejména pro ty, kteří se nechtěli “trápit” otázkami vědomostního kvízu byly určeny dvě fotografické vědomostní soutěže – Poznej místo  a Barrandien z nadhledu. Kvíz poznej místo byl tentokráte věnován místům, které popisuje digitální nadstavba nejnovějšího průvodce Stezkami Barrandienu 2.  Druhá soutěž byla zaměřena na poznávání míst z ptačí perspektivy. Mnoho návštěvníků se na vlastní kůži přesvědčilo, že poznat i notoricky známé místo vyfocené z letadla není vždy úplně snadné.

S obrovským úspěchem se setkala herní část stánku. Kolegyně Bára s Aničkou rozdávaly paleoomalovánky a skoro nestíhaly ořezávat pastelky.  Nejmladší návštěvníci si mohli navíc složit  slepovačku – model hlavonožce a řada z nich si tuto možnost nenechala ujít. Zatímco na loňském stánku se pastelek rádi chopili i dospěláci, letos jim k tomu dětší návštěvníci nedali příležitost.

Snadný nebyl ani “sportovní” úkol Nakrm trilobita. Strefit se míčkem do poměrně malého otvoru v desce s velikým zpodobněním trilobita vyžadovalo poměrně velké soustředění a koordinaci pohybů. Dobrovolník Vojta tak neúnavně sbíral zakutálené míčky.

Na stánku nechyběla ani loňská úspěšná novinka – Kameniště. Prostoru, v němž si kdokoliv mohl najít zkamenělinu a tu si následně odnést, se i letos dostalo zasloužené pozornosti. Úspěšní i méně úspěšní hledači si navíc odnesli program série geologických a paleontologických vycházek, na nichž si mohou svojí sbírku zkamenělin obohatit nálezem z lokalit, kde je přeci jen větší výběr, než v našem maličkém kameništi.

Trilobitcoin

Na stánku jsme měli připravenu pestrou paletu informačních a propagačních materiálů – pohledy, pexesa, mapy,  trička, knížky o naučných stezkách a hlavně naší nejnovější publikaci – průvodce Stezkami Barrandienu. Absolutní novinkou pak byly 3D modely dávných obyvatel pravěkých moří – amonitů  a skládačka trilobita.  Všechny tyto předměty mohli návštěvníci získat za speciální měnu – Trilobitcoiny, které mohli získat pouze a jen jako ocenění jejich výsledků v našich hrách a soutěžích. Velmi nás těší, že návštěvníci stánku namáhali mysl i tělo v našich soutěžích, aby některou z odměn získali.

Stánek navštívilo několik stovek účastníků cesty za Hagenem.

Jak to na stánku vypadalo, se mrkněte do naší fotogalerie: