Evropa omezuje plasty. Ode dneška.

1. 7. 2021

 

1.  července 2021 udělaly členské státy EU významný krok k omezení jednorázových plastů.
Některé plastové výrobky, které jsme běžně  (a někteří každodenně) používali, nebudou od tohoto data postupně k sehnání vůbec, další čeká regulace.

 

Od července 2021 by se trh v členských zemích EU neměly dostávat nové jednorázové plastové výrobky. Obchodníci mají od tohoto data roční lhůtu, během které mohou staré zásoby těchto produktů doprodat.

 

Které výrobky budou postupně mizet?

Jedná se zejména o:

 • plastová nápojová brčka a míchátka
 • plastové jednorázové příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky)
 • plastové vatové tyčinky (takzvané „uchošťoury“)
 • nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu
 • jednorázové nádoby na jídlo vyrobené z expandovaného polystyrenu
 • plastové tyčky na nafukovací balonky
 • všechny výrobky z oxo rozložitelných plastů (plastové výrobky s přísadami, které umožní jejich rychlejší rozpad na vzduchu)

 

Více mýtech okolo bioplastů a oxo rozložitelných plastů najdete v souhrnné a velmi pěkně zpracované prezentaci Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

 

Od července 2021 by se trh v členských zemích EU neměly dostávat nové jednorázové plastové výrobky. Obchodníci mají od tohoto data roční lhůtu, na vyprodání stávajících zásob.

Další plastové výrobky budou podléhat větší regulaci. Ta se bude týkat šálků na nápoje (vyrobených z jiného materiálu než expandovaný polystyren) hygienických vložek a tamponů, vlhčených ubrousků, ale také třeba cigaret s filtrem. Tyto výrobky budou muset být označeny piktogramem, že se jedná o plastový výrobek a informací jak s ním po použití nakládat. Piktogram bude vypadat takto:

 

Texty budou přizpůsobeny konkrétnímu výrobku, takže se setkáme s nápisy:

 • Výrobek z plastu
 • Plast ve výrobku
 • Plast ve filtru

 

Z celkové světové produkce plastů (320 milionů tun) připadá více než 40 % (141 milionů tun) na plastové obaly.

Jak se změny promítnou v nabídce výrobků?

Několik příkladů:

 • Krabičky s nápoji, které mají na boku přilepená brčka, budou nejspíš prodávány dále, ale brčko bude muset být z jiného materiálu.
 • Misky se salátem budou muset být vyrobeny z jiného materiál a i přibalená vidlička dozná změn nebo přibalena nebude.
 • Na vnější části dna kelímku se zmrzlinou nebo ovocnou dření buď přilepenou lžičku nenajdeme, nebo bude z jiného materiálu než plast.
 • Balené chlebíčky a zákusky budou zabaleny v jiném materiálu.
 • Z jídelen zmizí plastové příbory a budou pravděpodobně nabízeny příbory kovové.